Sunday, June 3, 2007

Jef Vermassen bij Simek 's Nachts

Bij een interviewprogramma kan er maar weinig fout gaan als de gast goed is. Martin Simek had op 27 mei de Belgische strafpleiter Jef Vermassen op bezoek en daarmee kon de uitzending al op voorhand niet stuk.

Jef deed alles goed wat een gast goed kan doen. Hij sprak duidelijk en to the point. Hij was in staat om juridische kwesties voor leken tot de essentie terug te brengen. Hij was eerlijk, openhartig en doordat er uiteindelijk over zijn stokpaardje: een project voor kindsoldaten werd gesproken, werden zijn woorden extra krachtig.

Daar waar Simek in het begin probeerde het juridisch werk te banaliseren door middel van een sportmetafoor, liet Meester Vermassen zich niet meevoeren en bleef kalm, zorgvuldig zijn woorden kiezend, onderhoudend en op niveau.

Veel beter was de vraag van Simek, waarom Jef Vermassen niet de politiek in gaat. Misschien voor de Vlaamse en sommige Nederlandse luisteraars een vraag waarop ze het antwoord al wisten, maar voor mij in ieder geval niet. Vermassen blijkt een bliksemcarriere voor het oprapen te hebben, maar verkiest om neutraal te blijven. Zijn toewijding aan Afrika in het algemeen en de zaak van de kindsoldaten in het bijzonder, krijgt daardoor nog meer dimensie. Een heel inspirerende uitzending rond een heel inspirerende man.