Tuesday, November 20, 2007

Materialism and its dragging feet

On issue #118 of Shrinkrapradio David van Nuys interviews Tim Kasser who has done a lot of research on well being for people. His findings are that materialism, exterior life goals he calls them, do not contribute to happiness. In addition, materialism seems to go hand in hand with a less social attitude and with less ecological awareness and readiness to engage in ecologically sound conduct. People who strive for money, stuff, status and power are less emphatic, more polluting, more consuming, more destructive to the environment and after all they are less happy and more prone to depression and anxiety.

The way Kasser sees it, materialism drags people down into striving for what they cannot acquire, or if they can, will not satisfy and in the process, they are less attentive to others. They care less, have fewer long time relationships, more divorce, are competitive and ready to make decisions at the expense of others. Eventually they are less prone to cramp down on their spendings, their pollution and the way their life style affects the environment. They feel worse in comparison to people who do attend to interior goals and who are more social and more ecologically aware.

What is another profound dragging factor of materialism is that people intuitively feel they should care more, spend less, attend to their more personal goals and think of the environment. But they do not know how. The materialist life style seems the only correct one. There is no alternative. At least no genuine one, if you rule out turning Amish or soviet-communist, so to say. Van Nuys gets Kasser to discuss his ideas of alternatives. His thoughts are very interesting.

OVT - Monarchen, Duitsland, revolutie en ballingschap

OVT had op 18 november een keur aan onderwerpen die het allemaal verdienen voor het voetlicht gehaald te worden. Er was de Salon in Europa, waarbij naar aanleiding van het jaartal 1906, gesproken werd over de monarchieen van Europa, waarbij mijn aandacht, zoals gebruikelijk, vooral uitging naar Duitsland, maar waarbij Engeland en natuurlijk het oude Oostenrijk niet vergeten worden. Een charmante column van Cox Habbema, sluit aan bij het monarchenonderwerp.

Daarna gaat het over het Pannerdensch Kanaal, de economische, ecologische en militaire betekenis; over De Bontekoe, van historie, tot jongensboek, tot publieksfilm en ten slotte het tweede deel waarin Francisca Fangiday vertelt over haar leven (deel een was vorige week). Dit is het persoonlijk verhaal van een eenzame vrouw, verscheurd en heen en weer geslingerd in imperialisme, dekolonisatie, koude oorlog, culturele revolutie, asielzoeken en de problematiek van Derde Wereld autocratie. In een notedop.

Internet gevaren - De ochtenden aan tafel

Misschien als je vandaag een abonnement op de podcast neemt, dat hij niet meer 'Interview op Vrijdag' heet. De rubriek van het radioprogramma De Ochtenden dat de VPRO als 'Interview op Vrijdag' in podcastvorm aanbiedt, wordt nu aangekondigd als 'Aan tafel' en dat verklaart dat het niet zozeer een interview is, als wel een gesprek aan tafel over een aantal onderwerpen, met meerdere gasten. Elke gast met zijn eigen onderwerp, maar met de gelegenheid om over het onderwerp van de ander mee te praten.

Aan tafel, afgelopen vrijdag, zaten onder meer Karin Spaink en Kitty Nooij, met hun aan elkaar gewaagde onderwerpen en uitgangspunten. Spaink krijgt de gelegenheid om ons te waarschuwen voor de afkalving van onze burgerrechten met de komst van het internet. (En misschien, al wordt dat niet met name gezegd, niet alleen met de komst van het internet, maar ook de terrorisme-angst.) Ze komt met data om aan te geven hoe gemakkelijk we electronisch te volgen zijn en hoeveel meer en meer zowel overheid als bedrijven deze gegevens opslaan, raadplegen en koppelen.

De andere kant van het verhaal komt van Kitty Nooij die als officier van justitie deze gegevens nodig heeft en meen dat ze het goed met de burgers privacy voorheeft (ze klinkt zo paternalistisch als ik het nu opschrijf). Haar invalshoek is de strijd tegen de kinderporno. De vraag komt aan de orde of virtuele kinderporno ook als zodaig aangemerkt moet worden en strafbaar gesteld. Spaink zet vraagtekens en Nooij wacht op een eerste rechterlijke uitspraak in een aanhangig proefproces.