Monday, March 24, 2008

Nog is Polen niet verloren - OVT

Andermaal 1943 en de serie In Europa op TV en bij OVT is afgelopen. Op 9 maart ging het over Polen (naar aanleiding van het jaar 1943) en op 16 maart werd de gehele serie nabeschouwd.

Polen wordt neergezet als de tragische natie. Het verhaal van een volk en een land dat beurtelings verscheurd wordt door Zweden, Pruisen, Russen, Oostenrijkers en zo meer. Te gast zijn Sasza Malko en Hans Citroen, die er maar ternauwernood in slagen om aan te geven dat Polen ook nog wel eens de agressoers waren. Het defaitisme van de Polen wordt geillustreerd aan de hand van het volkslied dat kennelijk de volzin met zich draagt (of daar zelfs mee aanheft) 'Nog is Polen niet verloren.'

Nog is ook Europa niet verloren evenmin de serie. Na een pauze zal de televisiebewerking van Geert Maks boek verdergaan en de tweede helft van de twintigste eeuw voor het voetlicht brengen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we via radio en internet en podcast ook weer meegenieten, al hebben de nabeschouwers daar nauwelijks oog voor. De TV is het medium waar de historie gepopulariseerd ontsloten wordt. Maar wij blijven bij de podcast - ik heb buitengewoon genoten van de serie.

OVT's In Europa op dit blog:
1943 - Stalingrad,
1941 - Handlangers,
1940 - Heesters, Petain, Leopold achteraf,
1939 - Patriotten tot landverraders,
1938 - Hitler en Holocaust,
1936 - Spanje,
1933 - Fellow Travelers,
1929 - Goldene Zwanziger,
1925 - Mussolini,
1922 - Walther Rathenau,
1917 - Russische Revoluties,
1917 - Het oostfront,
1916 - Neutraal in de grote oorlog,
1915 - verliezen en doorgaan,
1914 - De derde Balkanoorlog,
1906 - Monarchen, Duitsland, revolutie en ballingschap,
Het begin (1900? 1901?).

AddThis Social Bookmark Button