Saturday, March 21, 2009

Fiji - Rear Vision podcast review

Thanks to a comment on this blog I tried a new podcast: ABC's Rear Vision. (feed) The comment was made at a post about another program from ABC, which is the Australian Broadcast Corporation.

Rear Vision is a contemporary history program on ABC radio that is, luckily for us, also published as a weekly podcast. In 30 minutes hosts Annabelle Quince and Keri Phillips allow us to dig into the backgrounds of one subject and get the full historic picture we need in order to understand the news. The first subject I picked out was Fiji; coup country. I make out Fiji on a map, I had heard about the occasional military coup in the country. I had wondered about that, but knew absolutely nothing to say about it, until Rear Vision came along.

On Rear Vision I learned has become ethnically diverse with the British rule starting in the 19th century. People were hauled over from India to work the plantations and so, when Fiji gained independence in 1970 it had two majorities of indigenous Fijians and Indian Fijians each making up about half of the population. Furthermore these and other ethnic groups had different plans with the independent land and had a different representation in the army. The relatively large army, too big for the geopolitical position of Fiji it is argued, is the culprit of the coups and of the ensuing instability. The instability in turn has wrecked the tourist industry which is very important for Fiji and has caused emigration in an uneven proportion by Indians, which in turn has redrawn the ethnic balance. In a nutshell.

Also by ABC, The Philosopher's Zone:
Philosopher's Zone - ABC podcast review,
Mary Shelley and Frankenstein.

AddThis Social Bookmark Button

Plakkaat van Verlating - Hoor Geschiedenis recensie

In de podcast Hoor! Geschiedenis, van Feico Houweling zitten we midden in de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse Staat. Deze week werd het document besproken waarmee de Nederlandse Staten zich formeel van het gezag van de Spaanse koning Filips de tweede probeerde los te maken.

Het document waar het om gaat is het Plakkaat van Verlating. In 1581 tekenden de Nederlandse edelen dit document waarbij de soeverijn Filips het gezag over de Nederlanden wordt ontnomen. In de weergave van Houweling is dit mede daarom zo'n historisch moment omdat het om een juridische constructie gaat. Er wordt niet zomaar eigenhandig besloten om zich aan het gezag van de koning te onttrekken, maar er wordt een rechtsgeldige reden voor geformuleerd.

Het deed mij denken aan de manier waarop de Berkeley serie History 5 de afzetting (en onthoofding) van Jacobus de tweede van Engeland in 1688 behandelt. Ook daar wordt benadrukt dat niet zomaar de koning van zijn troon wordt gestoten, als in een revolutie of een staatsgreep, maar dat er een rechtsgang wordt doorlopen. In beide gevallen (en in het Nederlandse honderd jaar eerder) wordt op unieke wijze met het koningsschap omgesprongen; niet langer is het een onwrikbaar van God gegeven orde, maar een constitutionele instantie een in het recht gewortelde figuur, die dus ook met het recht in de hand kan worden weggezet. Hier onstaan dus niet alleen staten als Nederland en Engeland, maar ook staten in de moderne politiek-juridische zin.

Afbeelding van het Nationaal Archief

Meer Hoor! Geschiedenis:
Willem van Oranje als Bijbelfiguur,
Dagelijks genoegen: hoor! geschiedenis,
Hoor! Geschiedenis - historische podcast recensie.

AddThis Social Bookmark Button