Saturday, March 29, 2008

Rijk de Gooijer - Marathoninterview

De VPRO heeft weer een reeks marathoninterviews in feed gestopt. Het gaat om de meest recente en de reeks uit 1990. De eerste die ik uit de nieuwe lading gepikt heb is een gesprek met Rijk de Gooijer. Niet met een speciale reden - het was gewoon de eerste in de rij.

Rijk - een biografieMaar voor ik ging luisteren moest ik wel denken aan een verhaal dat ik in de jaren negentig in de krant had gelezen. Rijk was van het dak gevallen van zijn huis in het centrum van Amsterdam. Hij wilde de poes van het balkon pakken en kukelde van zes hoog naar beneden. Had alles gebroken, maar niets essentieels en kon het gezond en wel navertellen. Dat heeft indruk op me gemaakt. Ik denk niet dat het aan de orde kan komen in het interview uit 1990, want het is naar alle waarschijnlijkheid later gebeurd.

Toch bracht het interview wel wat licht in deze miraculeuze kwestie. Rijk vertelt namelijk dat hij parachutespringer is geweest. Tijdens de oorlog in het leger van de geallieerden en nadien nog als recreatieve springer. Kortom, hij heeft wel leren vallen en dat geeft je het idee dat hij bij zijn noodlottige ongeluk zichzelf, bewust of onbewust heeft kunnen behoeden voor meer schade dan nodig.

Meer marathoninterviews:
Hans Galjaard,
Bert ter Schegget,
De Gaay Fortman,
Ina Muller-Van Ast,
Albert Helman,
Lea Dasberg,
Rudi Kross,
Jan Wolkers (warm aanbevolen).


AddThis Social Bookmark Button