Tuesday, February 10, 2009

De wetenschappers in veertien achttien

Er zijn episodes in de podcast serie Veertien Achttien, die ruimer zijn dan een biografie. De laatste aflevering, die over Marie Curie, is daar een voorbeeld van. Natuurlijk wordt uitgebreid stilgestaan bij het leven van Curie, maar het onderwerp reikt door middel van een aantal verhalen over anderen net even verder. Curie en anderen, in dit geval, de wetenschappers.

Curie begaf zich naar het front om met de moderne stralingstechnieken de medici te assisteren. Meneer Roentgen, naar wie de stralen vernoemd waren, ging niet zover, maar schreef wel, samen met vele andere Duitse intellectuelen een publieke brief waarin hij achter de Duitse oorlogsinspanning ging staan. En dat is dan het meer uitgebreide onderwerp van presentator Tom Tacken in deze aflevering: waar stond de Europese intellectele elite in dit conflict.

Hoewel de meesten hun vaderland steunden zijn er ook de uitzonderingen, met name Albert Einstein. In het universum van Tacken, waarin helden en schurken bestaan, zijn dit de helden, de visionairen en hij laat zien hoe ze in hun kritiek op de oorlog de tijd ver vooruit zijn en ook ver vooruit aan zien komen.

Meer Veertien Achttien:
August von Mackensen,
Franz Hipper,
Enver Pasha,
Veertien Achttien premium,
Hindenburg.

AddThis Social Bookmark Button