Thursday, November 12, 2009

1989 - Padraic Kenney on NBIH

Like everybody else, New Books in History is also full of reminiscence of the fall of the Wall twenty years ago. Last week the DDR was subject, this week 1989 in a more broad aspect, but with emphasis on Poland in Marshal Poe's interview with Padraic Kenney.

Just like last week's guest Stevan Allen was in East-Germany, Padraic Kenney was in Poland when the Iron Curtain came tumbling down like a rusty wreckage. Of course the actual opening of the Berlin Wall was the apotheosis and the most tangible symptom of the communist demise, yet it was, according to Kenney, a mere incident in the chain of events. And in this chain, Germany was much less the place to witness the downfall of the Soviet System than Poland was, or Hungary or Czechoslovakia.

The most important element in the picture Kenney paints is the way in which the communists, before they effectively had lost their power, had lost their grip. Kenney describes it thus: people were no longer afraid of the authorities. Of course, people could still be arrested, but they began to feel nothing was really being done. They found they would be released anyway and it would be just having gone through the motions. And so the whole terror effect of the regime went absent. This was what made clear that barriers would open up rather sooner than later and that the communists would get out of power as well.

More NBIH:
The Ossie twilight,
The first day of LBJ,
Ayn Rand,
Atlantic History,
Political rationalizations in Nazi-Germany.

KRO's Voor 1 Nacht

KRO's voor 1 nacht, het interviewprogramma met Marc Stakenburg wordt gedragen door de gasten. Stakenburg beheerst de tachniek van het interviewen wel, maar Voor 1 Nacht als programma is kennelijk bedoeld om het gezellig te houden. De toon van de ondervraging neigt naar vrijblijvend. De gast krijgt de kans zichzelf te etalerenen de programmamakers proberen dat portret niet veel verder te sturen dan naar wat de meest gemiddelde luisteraar ongeveer had te weten willen komen.

Kortom, ik ga er nooit eens voor zitten om heel schokkende feiten te weten te komen, of om een spannend gesprek aan te horen. Dan selecteer ik de gasten van wie ik wat meer had willen weten en zo luisterde ik de afgelopen weken naar interviews met Frank Snoeks, Ilja Pfeiffer en Cox Habbema. En in die volgorde zou ik ze willen aanbevelen - van minst naar meest interessant.

Met Frank Snoeks is het gesprek het meest gezapig. Stakenburgs voor de hand liggende vragen krijgen obligate en politiek correcte antwoorden. Bij Pfeiffer spettert het al wat meer. Heeft de dichter iets laatdunkends over Amsterdam ten faveure van Leiden gesuggereerd? Stakenburg werpt zich dan even op als liefhebber van de hoofdstad, maar laat het duel al snel varen. Dan drijft het programma alleen nog op de onverwachte stipulaties van Pfeiffer. Alleen bij Habbema gebeurt nog iets meer. Ze laat haar irritatie over de open deur vragen van Marc Stakenburg en doet haar uiterste best om iets meer te zeggen dan het obligate. Bij haar zit je aan de uitzending gekluisterd en wil je alles over haar ervaringen in de DDR horen, omdat het nergens voor de hand ligt wat ze gaat zeggen.

Meer KRO's voor 1 nacht:
Ab Osterhaus,
Freek de Jonge,
Bennie Jolink,
Henk Spaan,
Maarten Ducrot.