Tuesday, June 12, 2007

Maurice de Hond bij Simek 's Nachts

Ik heb het vanuit Israel allemaal niet goed gevolgd. Ik had wel ergens opgevangen dat Maurice de Hond, de Mina Tzemach van Nederland, zich sterk maakte in de een of andere moordzaak, maar daar hield het ook wel mee op. Martin Simek nodigde Maurice uit om het eens allemaal voor me uit te leggen.


Er is een vraag die Simek wel vaker stelt, vooral aan verstokte idealisten die hun nek uitsteken: Is dit wel handig? Kan je het niet beter anders aanpakken? Het wordt duidelijk waar het De Hond om te doen is. Niet zo zeer om de Deventer moordzaak zelf, als wel waar die zaak exemplarisch voor is en dat is: de onbetrouwbaarheid van het onderzoek van het Openbaar Ministerie in het algemeen en het NFI in het bijzonder.

Niet zo lang geleden (29/10/2006) had Simek Professor Wagenaar te gast. Nog een wetenschapper die waarschuwt voor onbetrouwbare methodieken in het opsporingsonderzoek (verhoormethodes die bekentenissen creeren in plaats van losmaken). Toch gaat Wagenaar niet ten onder in een specifieke zaak, tenminste daar heb ik nog niets van gemerkt. Maurice de Hond daarentegen, naar het schijnt, is bezig zijn carriere en goede naam te verkwanselen en dus is de vraag van Simek wel heel relevant: Is dat nou handig?

Maurice geeft antwoord vanuit het perspectief van de vraag: hoe moet ik mij gedragen zodat ik de rest van mijn leven geen spijt ga krijgen van wat ik misschien niet heb gedaan? Simek kan meevoelen met die emotie, maar probeert het nog eens: en als je nou de tijd hebt om na te denken? Het antwoord van De Hond laat zich raden.

Ik kan met hem meevoelen. Ik heb het rechtssysteem in Nederland op mijn manier leren kennen. Ik heb stage gelopen bij de politie. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in het Huis van Bewaring. Ik heb rechten gestudeerd en ook aan sociale wetenschappen en methoden en technieken van onderzoek geroken. Alles wat ik gezien heb, maakt dat Maurice's voorstelling van zaken me helemaal niet onwaarschijnlijk voorkomt. Ik heb meer respect voor Maurice de Hond dan ooit.

Pffp solves UFO incident in Roswell New Mexico


In July 1947 the army air force reports having found flying disks. A couple of days later this is reiterated and it is claimed by the government that in stead a weather balloon had crashed. Physics for future presidents' first lecture on waves starts with this incident that gave rise to more UFO stories than any other. Professor Muller captures our attention with: "when the army said it had found flying disks, it told the truth. When the government said a weather balloon had crashed, it was lying." At the end of the lecture the flying saucer story is debunked.

My knowledge and understanding of waves consisted of a couple of loose ends and uncertainty about facts. Sound travels faster in water, doesn't it? The Pffp lectures on waves sort this all out. It establishes order and sense in radio waves, sonar, sofar, sound, music, tsunamis and earthquakes. And in the end it gives the facts and a satisfactory explanation of Roswell New Mexico 1947. Listen for yourself.

Het interview Vrijdag, met J. A. A. van Doorn

Op vrijdagochtend, zendt de VPRO uit op radio 1 en onder meer het interview, waar het programma traditioneel mee begint wordt wekelijks ook als podcast gepubliceerd.

Op 1 juni werd Emeritus Professor J.A.A. van Doorn geinterviewd. Ik ken Van Doorn van de inleiding in de Sociologie die hij met Lammers schreef en die ik in 1989 voor een intensief keuzevak Theoretische Rechtssociologie kapotgelezen heb. Hij werd echter niet direct als socioloog geinterviewd, maar naar aanleiding van een historisch boek dat hij gepubliceerd heeft: Duits Socialisme. Daardoor ging het over het succes van het Nationaal Socialisme in een land waar de sociaal democratie in principe de meerderheid vormde.

Op historisch vlak werden voor mij de bekende paden bewandeld. De combinatie van anti-kapitalisme, sociale maatregelen en nationalisme sprak in tijden van politieke onstabiliteit en economische neergang een grote meerderheid aan. Het afschaffen van de democratie werd daarbij geaccepteerd. (Over dat laatste iets minder woorden) Het belangrijkste wat Van Doorn probeert duidelijk te maken is dat de Nazis voor elk wat wils brachten. Niet alleen racistische onderbuikgevoelens, populisme, anti-kapitalisme, maar ook idealisme; het gaf de gemiddelde Duitser het idee dat er bezig was een beter land te ontstaan.

De interviewer Heerma van Vos, wil het ook over hier en nu hebben. Als populisme zo succesvol kan zijn, hoe kwetsbaar zijn we dan vandaag de dag tegen Geert Wilders (hij wordt met name genoemd) en wat kan er aldus Van Doorn gedaan worden. Naar mijn mening komt de professor dan met een recept dat niet erg overtuigt, net zo min voor Duitsland toen als Nederland vandaag. De concurrentie aangaan; hoe? Betekent dat de agenda overnemen. Zich meer afzetten (De VVD profileert zich niet genoeg tegen PVV)? Helpt dat? En hoe verhoudt zich dat met voornoemde concurrentie? Eventueel zelfs verbieden. Hoe dan? Met welke rechtvaardiging en bovendien: waarom zou dat werken?

Het interview duurt minder dan dertig minuten, dus daar kan niet al te diep op in gegaan worden.