Friday, June 26, 2009

Iran in 1953 - Rear Vision

ABC's Rear Vision has dedicated two consecutive programs to Iran because of the unrest that is currently going on. The first was just yesterday with the history of the 1953 coup, which deposed prime minister Mossadegh and made the Shah a puppet of the West.

The program describes in detail how British oil interests were established in Iran. The terms under which the British could dispose of Iran's oil were advantageous to the ridiculous and when Mossadegh was about to nationalize Iran's oil, the Brits came into action. They needed the assistance of the CIA eventually to push Mossadegh out of power, which was not given by Truman at first. Eisenhower became the next president and did approve of the action.

Rear Vision also attempts make clear what came of the success of this coup, making a connection with the revolution in 1979 and the unrest of today. The bottom-line is that the action was a success from the start and backfired in the end. The worst result of it being that the moderate, pro-western stream in Iranian politics was compromised and left the spectrum to be battled between extreme forces such as the Islamists and the communists and possibly also causing the polarization of today.

More Rear Vision:
Coffee,
Fiji.

Spaanse Successie Oorlog - Hoor Geschiedenis

Ik kan onmogelijk elke dag over Hoor! Geschiedenis schrijven, maar ik luister wel trouw naar deze dagelijkse podcast. Maker Feico Houweling verzorgt consequent op elke werkdag vijf minuten met vaderlandse geschiedenis, langzaam maar zeker opstomend naar het heden.

Vaderlandse geschiedenis was een vak op de lagere school dat altijd doortrokken was van nationale trots en ook verteller Houweling is in deze serie voelbaar ingenomen met de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat wil zeggen, daar waar het goed gaat en iets bijzonders op te merken valt, zoals bijvoorbeeld zijn perspecitief van Het Plakkaat van Verlating, waarmee de Nederlanders in zijn ogen de tijd ver vooruit zijn. Daar waar de stadhouder of de raadspensionaris niet in staat zijn om van de Republiek een wereldmacht te maken is zijn spijt voelbaar.

Inmiddels is de podcast aangekomen bij het begin van de achttiende eeuw. De Engelsen en de Nederlanders zullen betrokken raken in de Spaanse Successieoorlog (mp3). Dat was tot voor kort een episode uit de geschiedenis waar ik hoegenaamd niets van wist, maar voordat Houweling bij dit conflict aankwam was ik al een luisteraar van Jim Mowatt's podcast Historyzine, die de Spaanse Successieoorlog als centraal onderwerp heeft. Nu zullen we zien wat Houweling er van maakt en of Houweling net als Jim Mowatt de moderne tijd in dit tijdsgewricht laat beginnen.

Meer Hoor! Geschiedenis:
Plakkaat van Verlating,
Willem van Oranje als Bijbelfiguur,
Dagelijks genoegen: hoor! geschiedenis,
Hoor! Geschiedenis - historische podcast recensie.

Historyzine:
The lines of Brabant,
Historyzine at its best,
The battle of Blenheim,
Reliving the War of Spanish Succession,
The year 1703.