Wednesday, May 14, 2008

Islam and Europe - LSE podcast review

The London School of Economics (LSE) records its public lectures and events and publishes them as a podcast. Partly this podcast coincides with the acclaimed UChannel podcast - Princeton's conglomerate of this kind of recordings from various such institutions. However, not all LSE podcasts make it to UChannel. For example the one titled: A Counter-narrative: Islam and the first Europe. I must have missed that on UChannel, or maybe it was not accepted there. The audio quality is not up to standard, it must be said and that could be the reason. The content is not to be spurned though.

Speaker is Professor David Levering Lewis, who recently published the book God's Crucible; Islam and the Making of Europe (IHT review), and in his lecture he proposes to look at early European history in a way reverse to the ordinary. The ordinary is as it is taught widely and I remember vividly from my school days: Europe was threatened by the Muslims and managed to stop them at Poitiers in 732 (sometimes called the Battle of Tours). Such was in common thought the rescue of Europe and the basis for its successes afterwards.

Levering suggests that there was no Europe at the time. It was a backward area, rift with tribal warfare and by virtue of the feat at Poitiers remained to be so. He characterizes the sphere as:
an economically retarded, balkanized, and fratricidal Europe, which, by defining itself in opposition to Islam in al-Andalus, made virtues out of hereditary aristocracy, persecutory religious intolerance, cultural particularism, and perpetual war.


He argues that had the Andalusians conquered Europe, the renewed connection with the classics would have come centuries earlier, religious tolerance would have prevented the endless and bloody wars of the reformation and basically Europe could have flourished more and earlier than it did. He also points out that according to Muslim sources it was hardly European superiority that defeated the Muslims at Poitiers but rather the inner disunity among them. Of course history would be utterly different, but he has a point that one can hardly claim Poitiers to be solely a happy occasion that brought none but good.

Relevant posts:
Making of the Modern World - UCSD,
Islam meets Europe,
The Franks,
Thinking Outside the European Box,
The making of Europe in 1453.

AddThis Social Bookmark Button

Ruud Lubbers - Marathon Interview

In de podcast serie van VPRO's marathon interviews, kijk je in twee tijdperken. Enerzijds is er de recente serie (2006, 2007, 2008) die beschikbaar is en anderszijds zijn er archieven uit eind jaren tachtig, begin jaren negentig die geleidelijk ontsloten worden. Het interview dat Chris Kijne had met Ruud Lubbers was van eind 2007, maar het weerzien met Lubbers betekende voor mij toch vooral een herverkenning met de tijd van de kabinetten Lubbers - 1982 tot 1994.

Het weerzien (overdrachtelijk dan) met Lubbers was niet speciaal prettig. Kon ik hem vroeger niet zo waarderen, dat werd na drie uur interview op podcast niet anders, al stond ik er wel voor open. Er is iets in de rhetoriek van Lubbers dat hem onaantastbaar maakt. Ik heb wel vaker geschreven dat interviews met politici bij voorbaat tot mislukking gedoemd zijn omdat ze zich in een web van woorden spinnen om er zo voordelig mogelijk uit te komen. Al zou drie uur toch een hoop tijd moeten zijn. En Chris Kijne is niet de eerste de beste interviewer.

Er zou nog een reden kunnen zijn. Lubbers is nu 68. Ondanks de deconfiture bij de VN, zou je toch zeggen dat zijn politieke leven als een gesloten boek kan worden beschouwd en hij wat opener kan zijn in omzien - er zijn geen verkiezingen meer te winnen of te verliezen. Maar de Lubberstaal blijft fier overeind. Zelfs over de affaire bij de VN wordt gesproken en je kan er geen vat op krijgen. Goed, formeel staat hij in zijn recht, en misschien is er inderdaad niets gebeurd, maar er komt geen mens door. En is het ongemakkelijke kuchen omdat hij al drie uur aan het praten is, of zijn het freudiaanse afleidingen omdat er werkelijk een gevoelige snaar wordt geraakt? Kijne laat het liggen. Het blijft een goed interview, maar Lubbers blijft eveneens onaantastbaar, onaanraakbaar en daardoor steriel.

Meer Marathon Interviews:
Jan Leijten,
Bertus Hendriks,
Gerrit Wagner,
Rijk de Gooyer,
Hans Galjaard.

AddThis Social Bookmark Button