Wednesday, April 2, 2008

Bertus Hendriks - VPRO Marathon Interview

Het is niet in chronologische volgorde dat ik door de marathoninterviews werk. We hebben een aantal uit 2007 gehad (o.a. Connie Palmen en Lieve Joris), 1986 (o.a. Jan Wolkers), 1989 (o.a. Rudi Kross), 1990 (o.a. G. A. Wagner) en dat kan ook niet anders, doordat ze op onregelmatige wijze door de VPRO in de feed gebracht worden. Nu dan nemen we een interview uit 2008 bij de kop: op 4 januari 2008 interviewde Rik Delhaas, 3 uur lang, de Midden-oosten specialist van de Wereldomroep Bertus Hendriks.

Bertus HendriksBertus Hendriks staat bekend als de man van het Palestina Komitee uit de jaren zeventig, dus daar wilde ik wel meer over weten. Uiteindelijk kom je juist over zijn opvattingen met betrekking tot Israel en Palestina nog het meest te weten. In tegenstelling tot andere marathoninterviews is er relatief wienig aandacht voor het prive-leven. Slechts heel zijdelings kun je uit de opmerkingen afleiden dat Hendriks getrouwd is, maar of er ook kinderen zijn en hoe hij zijn bereisde leven met familie gecombineerd heeft is geen onderwerp van gesprek. En dat had ook gekund.

Hoewel ik het op ondergeschikte punten niet helemaal met hem eens ben en enigszins verrast was uit te vinden dat voor iemand die zoveel jaren ingelezen is en het Midden-Oosten aan den lijve heeft ondervonden, bepaalde feiten of gedachtengangen niet bekend zijn, kan ik me wel in zijn standpunten vinden. Hij is trouwens de tweede die me in korte tijd op het punt wees dat we zo langzamerhand voorbij de twee-staten oplossing zijn. Zowel Hendriks als Ephraim Inbar (zie review UChannel podcast) zien de Palestijnse staat als onhaalbaar, onleefbaar en onwerkbaar. Waar Inbar niet verder denkt dan een voortzetting van de status quo wijst Hendriks op het punt waar het uiteindelijk heen zal moeten: de ene staat, die de etnische groepen op basis van gelijkheid herbergt. Het is erg utopisch, maar Hendriks doet ook niet alsof het makkelijk is; zijn opvatting is dat dit noodzakelijk is, de enig mogelijke oplossing.

Meer marathoninterviews:
G.A. Wagner,
Rijk de Gooyer,
Hans Galjaard,
Bert ter Schegget,
De Gaay Fortman.

Meer Israel:
The Rise and Demise of Palestine,
The Israel Lobby and US Foreign Policy,
5 Lessons for Peace,
The greatest threat to Zionism,
Israel, Iran and Terrorism.


AddThis Social Bookmark Button

No comments: