Wednesday, December 19, 2007

Leadership and Artificial Intelligence

Two new issues of Shrinkrapradio were published shortly one after the other. Dr. Dave is keeping us busy.

#125 - The Psychological Roots of Leadership, brings us an interview with Stephen H. Baum, author of the 2007 book, What Made Jack Welch Jack Welch: How Ordinary People Become Extraordinary Leaders. Baum analyzed the profiles of successful executives, interviewed them and made an inventory of what characterizes the true leaders among us. In short he found out how people with great leadership qualities were usually pushed by a family member in their youth, generally are willing to take more risks than others. Take the plunge and try to survive. Have fewer self-confidence issues and are of a sincere and transparent moral fiber.

#126 - Artificial Life and Artificial Intelligence is the third live recorded podcast, with Jerry Trumbule and Artificial Life and Artificial Intelligence specialist Tom Barbalet. Barbalet is pushed by Jerry to comment on the capacity of computers; are they about to become smarter than people? Tom thinks this has already happened, he claims there are very few fields computers perform less than human beings.

Share on Facebook

OVT 1917 - Het Oostfront

Deze week gaat de aandacht van OVT uit naar het oostfront tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gaat over de verschillende 'Narrenarmees' die er waren. Legers van malloten, die in de nieuwe twintigste eeuw eerloos ten onder gingen. De Russen krijgen dat predikaat mee, alsmede de Oostenrijkers en minder de Turken.

Er worden twee bijgedachtes ontzenuwd. De eerste gaat over de slag bij Tannenberg in 1914. De Duitsers brengen de Russen een pijnlijke nederlaag toe, maar als de Russen nu eens gewonnen hadden? Ja, wat als? Natuurlijk loopt het dan anders met de Grote Oorlog, natuurlijk loopt het dan anders met Rusland, met Duitsland en misschien heb je dan geen Nazis of Sovjets om de wereld te kwellen. Maar het panel is het er snel over eens: het kon haast niet anders. De Russen hadden geen serieuze kans.

De tweede bijgedachte is dat de Turken aan de Eerste Wereldoorlog begonnen in een alliantie met Duitsland met de verborgen agenda om Turkije van christenen te zuiveren. Daarmee wordt gedoeld op de genocide van de Armenen, als zou die gepland zijn geweest. De agenda kan best bestaan hebben, maar wat de Turken in de armen van Duitsland dreef wordt toch meer op het conto van andere factoren geschreven. Desinteresse van de Britten en een actief in een verbond geinteresseerde Kaiser Wilhelm.

Share on Facebook

Zoem - Podcast van Stichting IMET

De stichting IMET is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die lijden aan angst-, dwang-, eet- of identiteitsproblemen. In haar instituut voor Mentaal-Emotieve Training worden mensen geholpen volgens de principes van de Canadese eetstoornisspecialist Peggy Claude-Pierre, aangepast aan de mogelijkheden van ambulante behandeling. De stichting brengt ook een podcast uit waarin de methode IMET wordt uitgelegd door ontwikkelaar Rob Zondag.

Deze podcast (genaamd 'zoem') wordt geproduceerd door de veelzijdige podcaster Maurice Zondag (familie van?). In de podcast laat Maurice Rob Zondag aan het woord, die daarbij stelselmatig over methode, praktijk en theorie van de behandeling spreekt. De podcasts komen min of meer maandelijks uit en duren ongeveer 45 minuten.

In zekere zin is Zoem met Wise Counsel te vergelijken, zij het dat de interviewer zelf geen psycholoog is en derhalve in mindere mate de monoloog van spreker Rob Zondag aanstuurt. Vergelijkbaar met de Jung Podcast is dat in elke episode dezelfde psycholoog aan het woord is en een en dezelfde discipline wordt besproken.

Share on Facebook