Saturday, February 13, 2010

Hans Galjaard - Het Marathon Interview

Het jaar 1989 had een ruim aanbod van gedenkwaardige Marathon Interviews. Zojuist verscheen in de nieuwe feed van VPRO's Het Marathoninterview alweer vijf uur om meteen op te halen en te beluisteren: Het interview met Hans Galjaard. Toen ik het interview besprak in 2007 (uit de oude feed van de VPRO), bleek dat het gesprek aan actualiteit niet had ingeboet. Ziehier:

Het marathoninterview met Hans Galjaard wordt overschaduwd door de televisieserie van Wim Kayzer Beter dan God. Hans Galjaard werd in die serie geinterviewd en dat bracht zoveel teweeg dat er twee jaar later in het marathoninterview opnieuw voortdurend aan gerefereerd wordt. In 2005 werd er in Holland Doc over nagepraat (video-stream) en ik heb er ook even naar gekeken om na te gaan hoe actueel het oude marathon interview nog was.

Eigenlijk ten overvloede, omdat het interview hoe dan ook fascinered was. Galjaard geeft aan dat hij het als onderzoeker veel te druk heeft om zich in alle ethische aspecten van zijn werk te verdiepen. Hij spreekt ook zijn zorg uit, dat bij de ethische hetze van die in de media steeds opsteekt, als bijgevolg zal hebben, dat de onderzoeker niet meer openheid van zaken zal geven. Anno 2007 kennen we de hetze nog steeds. Anno 2007 is noodzakelijkerwijs te technolgie razendsnel voortgegaan en men zal mogen geloven wat Galjaard al in 1989 ervoer: de technoloog heeft zich met ethiek niet beziggehouden. Hoe erg zijn de ethiek en de technologie nog verder uit elkaar gedreven?

Ik zie hoe moeilijk het is om achter de stand van de techniek te komen. In podcasts kom je wel eens technologen tegen en die vertellen dan wat er mogelijk is en niet meer. Toen ik op zoek ging naar podcasts die de ethiek bespraken, kwam ik niet verder dan de zwaar aangezette Christelijke podcast Bioethical Podcast. Als dat representatief is, dan is dat precies de realiteit waar Galjaard voor vreesde. De ethici in dit beeld, zijn fundamentalistische Christenen die op voorhand hun mening al klaar hebben en dus meer aan hetze dan dialoog doen. En de techneut, kent de taal van ethiek niet. En wat is er terechtgekomen van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek waar Galjaard om vroeg, daar kom ik niet achter.

Hoe hard de ontwikkelingen ook gegaan zijn, het gesprek lijkt na 18 jaar nog zeer relevant.

Meer Het Marathon Interview:
Bert ter Schegget,
Lea Dasberg,
Rudi Kross,
Ina Muller van Ast,
Jan Wolkers.