Monday, March 14, 2011

Listening ideas for 14 March 2011

The History of Rome
Lost in Transition
Less than two years after Diocletian's abdication, the Tetrarchy was left in shambles following the power plays of Constantine and Maxentius.
(review, feed)

New Books In History
Hans Kundnani, “Utopia or Auschwitz: Germany’s 1968 Generation and the Holocaust”
In his enlightening Utopia or Auschwitz: Germany’s 1968 Generation and the Holocaust (Columbia UP, 2010), veteran journalist and policy analyst Hans Kundnani tells their story. It’s somewhere between a farce and a tragedy, at least in my reading. On the one hand, to think that West Germany was a fascist state, to classify Zionism as a kind of Nazism, and to believe that the leftist students were persecuted “new Jews” is of course absurd. At least some of the West German radicals were so out of touch with reality that it defies understanding. On the other hand, they were in fact surrounded by ex-fascists, keenly aware that Israel was (to put it delicately) “asserting itself” in the middle east, and constantly on the run from Federal authorities. In such a situation I might lose touch with reality too. For the terrorists, who never regained their senses, it all ended badly. But for those whose heads cleared (Joschka Fisher, for example), it ended in power, though a different power than they had imagined in 1968.
(review, feed)

Social Innovation Conversations
Jonathan Reckford - The Power of Leadership in Social Enterprise
Habitat for Humanity is an exemplary social enterprise that has helped build more than 350,000 houses for low-income people in thousands of communities worldwide. In this university podcast, Jonathan Reckford, the organization's CEO, talks about what it takes to be a great leader. He shares lessons learned from his own career, and how he put his knowledge to work in successfully guiding Habitat for Humanity since 2005.
(review, feed)

EconTalk
Townsend on Development, Poverty, and Financial Institutions
Robert Townsend of MIT and the Consortium on Financial Systems and Poverty talks with EconTalk host Russ Roberts about development and the role of financial institutions in growth. Drawing on his research, particularly his surveys of households in Thailand, Townsend argues that both informal networks and arrangements and formal financial institutions play important roles in dealing with risk. Along the way, he discusses the role of microfinance in poor countries and the potential for better financial arrangements to lead to higher growth and the accumulation of wealth.
(review, feed)

Isaac Lipschits

De VPRO podcast Marathon Interviews heeft in de afgelopen weken het een en ander uit 1998 on-line gezet. Vandaag zal ik ingaan op het interview dat Irene Houthuijs met Isaac Lipschits had. Later deze week kom ik op Djoeke Veninga's gesprek met Ernst van de Wetering. (feed)

Een groot deel van het interview wordt gespendeerd aan het door Isaac Lipschits laten vertellen van zijn levensverhaal. Het is een verhaal dat begint bij een joods jongetje in Rotterdam, zoon van een marktkoopman en eindigt bij een hoogleraar aan universiteiten in binnen- en buitenland. Dat is op zichzelf al indrukwekkend en het vertellen waard, maar oorlogen en jodenvervolging maken deze lange weg bepaald niet gemakkelijker. Het is een verhaal dat diepe indruk op mij maakte. Het liet me in het begin ongeveer ieder half uur de band stoppen om het gesprokene op me te laten inwerken.

Lipschits is geboren in 1938 en is daarmee van de generatie van mijn ouders en mijn schoonouders. Hoe voor hem de oorlog begon komt nauw overeen met de verhalen waarmee ik opgegroeid ben, maar dan komt de onderduik en dan het einde van de oorlog en in hetzelfde decor verloopt een ander verhaal. Isaac is verweesd en leeft eerst bij een bevriende familie en dan in een weeshuis. De enige andere overlevende uit zijn familie is zijn jongere broer, die is ingelijfd bij de familie waar hij in de oorlog is ondergedoken geweest. Isaac probeert zijn broer naar het weeshuis te halen, maar als dat niet lukt ontvoert hij hem naar de net uitgeroepen staat Israel. Maar daar worden ze opnieuw gescheiden. Broer David wordt in een kibbutz ondergebracht en Isaac moet meteen de onafhankelijkheidsoorlog in. Dat alles vindt plaats het Israel van mijn schoonouders, het decor van de verhalen die ik tegenwoordig regelmatig hoor. Het bracht deze biografie voor mij heel erg dichtbij, maar ik meen dat iedere luisteraar erdoor gegrepen zal worden.

Meer Het Marathon Interview:
Ger Harmsen,
Het Marathon Interview met Kerst 2010,
Michiel van Erp,
Ger van Elk,
Ileana Melita.