Thursday, November 19, 2009

Ceasefire - UChannel

Who is not against war? Who won't have peace? When there is a speaker who pleads for a ceasefire in the most general sense, who pleads against war all over - who would not agree? What arguments are there that war should stop and that this will benefit people are actually unknown and would surprise us?

I set out to listen to a podcast issue at UChannel Podcast with exactly these questions. Professor Gordon Fellman spoke at the Brandeis University under the title Cease-Fire: The case for ending war. Fellman proposes three main, bad, reasons for war. One is that war serves the economy. Two is that war is an expression of a kind of cultural masculinity that needs to express itself in competitiveness and aggression in order to be satisfied. Three is that justified anger about serious issues is redirected towards enemies and war. Of course economy would be better off with peace, of course we could have self-esteem as nations without competition and aggression. And obviously internal politics should better be directed at the real issues in stead of redirecting towards external, imagined, adversaries.

How useful is it to propose these truisms? Apart from extreme war ideologists such as Adolf Hitler, no leader sent his nation off to war with the idea that war was actually laudable. War has been seen as the inevitable evil. To ascribe its rationalizations to economic conspiracy, false ideas about self-esteem and what are the true issues are a kind of unfalsifiable trick. It pushes people who feel threatened and think armament and if necessary war, are their only way to go as stupidly mistaken. It evades the question whether threats can indeed be serious, whether enemies can indeed be lethal and what needs to be the policy in such a situation. And then an argument for a case that could hardly be lost is wasted.

More UChannel Podcast:
Capitalism and Confusion - Amartya Sen,
Sowing Crisis: The Cold War and the Middle East,
Taming Religion - Ian Buruma trilogy,
Averting the disasters of climate change,
Interfaith and Compassion.

Poncke Princen - Het Marathon Interview

In 1994 verleende de toenmalige minister van buitenlandse zaken, Hans van Mierlo, een visum aan de deserteur Poncke Princen om zijn familie in Nederland te kunnen bezoeken. De officiele feed van Het Marathoninterview van de VPRO kwam deze week met de uitzending met Van Mierlo uit 1989, maar eigenlijk is het veel interessanter om naar het marathoninterview met Princen uit 1995 te luisteren.

We werden geattendeerd op het gesprek met Princen dankzij het blog van de interviewer Ronald van den Boogaard. Van den Boogaards stukje verwijst naar het interview met Princen op de website van Het Marathoninterview, maar het zal nog zeer lange tijd duren voordat het in de feed beschikbaar wordt. Daarom heb ik voor jullie een feed via Huffduffer gemaakt. Via deze feed naar het marathon interview met Poncke Princen kan je de drie geluidsbestanden (de eerste anderhalf uur, het tweede uur en het derde uur) in elke podcatcher ophalen.

Het meest fascinerend is het derde en laatste uur van het interview. Princen hield het gesprek in de tuin niet meer vol en de uitzending wordt vervolgd in de slaapkamer. Van den Boogaard en Princen vergelijken het met het liggen op de divan, maar mij leek het meer een sterfbed. En Princen spreekt de laatste woorden van een stervende man. Zijn woorden zijn mild, genuanceerd en ontdaan van elke wens om nog indruk te maken. Het meest verrassend is wel de waardering die Princen uitspreekt over dat Nederlandse volksdeel dat hem als landverrader ziet en hem met passie is gaan haten. Zij hebben hem gestimuleerd om ook na de Indonesische onafhankelijkheid te blijven strijden voor zijn idealen - ook als hem dat op een onvoordelige confrontatie met het regime van Suharto kwam te staan. Daar kan je wel drie keer naar luisteren.

Meer Het Marathon Interview:
Henk Hofland (o.a.),
Diepenhorst en andere politici,
W.F. de Gaay Fortman,
Freek de Jonge,
Het Marathon Interview - vernieuwde VPRO podcast.

Meer Ronald van den Boogaard:
Marathon Interview met Jan Wolkers,
Marathon Interview met Arie Kleywegt,
Marathon Interview met Ward Ruyslinck,
Marathon Interview met G.A. Wagner,
Marathon Interview met Ina Muller-Van Ast.