Tuesday, October 28, 2008

Globalization was started by Gengis Khan

UCSD's history course, taught by Matthew Herbst, MMW4 has progressed to lecture 9 and while this marks around the midterm and it should say we have been studying enough time to understand the framework of the course, there was something that made sense to me only by now. (feed)

It struck me as odd that the MMW cycle, which is aiming to go through the entire World History, divided into eras such, that MMW3 covered The end of antiquity into the Middle Ages, but not until the end of the Middle Ages. It went from around 100 AD to 1200. MMW 4 takes 1200 to 1750 and MMW 5 and 6 obviously will follow up after that. But why not take the Middle Ages in one chunk (500-1500) and then proceed with the Renaissance (1450 and up)? This question may reveal my Western bias and it certainly is an additional quality of MMW it takes on the history of the whole world, and therefore takes us frequently beyond the West and the Western perspective.

Only by the ninth lecture the division began to make sense. We leave MMW 3 and enter MMW 4 with a world that is dominated by the Muslim empire and by 1200 this changes fundamentally. Gengis Khan and his Mongols conquer nearly the whole Eurasian continent, break the powers of not only the Muslems, but also the Chinese. A profound change that the Mongols bring about is that for the first time in world history there is a direct connection between the East and the West. The Mongols rule communication and trade. This makes the world before and after 1200 fundamentally different. Maybe the Europeans did not begin to really feel this effect until the Renaissance. In any case this is one of the greatest assets of MMW in comparison with other history courses: it is able to constantly give original and challenging perspectives.

(Picture: Wikimedia Commons )

More Matthew Herbst:
MMW 4 first review,
The Kingdom of Ghana,
Gupta History,
World history outside the European box,
Making of the Modern World - UCSD.

AddThis Social Bookmark Button

De vreemde troepen - veertien achttien

Khudadad Khan is een Punjabi uit Brits Indie. Met vele andere kolonialen, uit de Britse en Franse gebieden draagt hij bij aan het bonte gezelschap van uitheemse deelnemers aan de oorlog in Europa. Hij zal ook de eerste Indier zijn die het Victoria Cross krijgt.

De Europese grootmachten haalden als het enigszins kon hun troepen ook uit de overzeese gebiedsdelen. Daar waar Tom Tacken de vraag stelt waarom de Duitser geen manschappen uit bijvoorbeeld Kameroen haalden, oppert hij dat het antwoord in racisme zou kunnen liggen. Al voegt hij toe dat het geen gemakkelijke operatie zal zijn geweest om de mannen naar het tweede rijk over te brengen en daarmee lijkt mij dat het belangrijkste antwoord gegeven is. Racisme was er wel, maar het weerhield de geallieerden er ook niet van troepen uit alle hoeken en gaten van hun imperia te betrekken.

Dat maakt de Grote Oorlog tot wereldoorlog, misschien nog wel meer dan dat er ook elders op de globe gevochten werd.

Afbeelding: Wikimedia commons

Meer Veertien Achttien:
Käthe Kollwitz,
Sir Robert Borden,
Carol I,
Herbert Hoover,
Otto Weddigen.

AddThis Social Bookmark Button