Wednesday, March 12, 2008

Jaap van der Zwan - Simek

Jaap van der ZwanPersoonlijk vond ik het interview met Jaap van der Zwan, maar matig. Martin Simek deed er alles aan, maar Van der Zwan kwam helemaal niet los. Het streven van het programma om tot de emotie door te dringen stuitte op een gast die alleen in algemeenheden wilde praten en daar in slaagde zelfs als het over emotionerende zaken ging. Niettemin kan je wel zien dat het motto van Simek 's Nachts overeind blijft: je blijft je verwonderen.

Hoe is het mogelijk dat zo iemand zonder enige spoor bewogen te zijn, kan vertellen over het afscheid van zijn vader? De verzetsman was ter dood veroordeeld en vrouw en kinderen mochten afscheid van hem nemen. Ze werden geleid naar de kooi waar hij opgesloten was. Tegelijkertijd, als er al iets van emotie te merken is, dan is het over iets als het verdwijnen van Scheveningen als vissersdorp. Hij heeft er een boek over geschreven en laat weten dat hij bij het schrijven steeds kwader werd. De politiek heeft de authentieke bevolking van haar omgeving beroofd ten gerieve van de mondaine toeristencultuur aan het strand.

Wat is er nou precies verdwenen, wil Simek weten. En Van der Zwan begint te vertellen van een achterlijkheid waar je geen nostalgie bij voelen kan als luisteraar. De vissers slachtten in 1929 het jongste maatje aan boord, als zoenoffer om een goede vangst af te bidden. De bevolking woonde in krotten in de meest abjecte omstandigheden. Daar kan je toch niet naar terugverlangen? Het wordt niet duidelijk wat Van der Zwan dan wel gewild had. Daarover kan je je verwonderen en blijf je je verwonderen, want de uitzending geeft geen uitsluitsel.

Meer Simek op dit blog:
Lucie Stepanova,
Olaf Tempelman,
Paul Gelderloos,
Bas Heijne,
Herman Finkers.

AddThis Social Bookmark Button

An evolved controversy - Missing Link

The Missing Link Podcast opened a series which intends to investigate the history of the Evolution vs. Creation controversy. Host Elizabeth Green Musselman incorporates in the podcast the audio essays made by her students.

The series starts with an essay by John Burchfield and Shalane Giles, which intends to show the historic development of the scientific method. As Green Musselman points out in her introduction: the essay's pith is towards the scientific method in the way of Karl Popper. Hence the essay describes the development of naturalism, to empiricism, to theory testing. The culmination is a biography of Sir Karl himself.

There are a number of unanswered questions that pang me with this first installment. Why does Musselman suggest she herself doesn't agree with Popper's views, but does nothing to indicate what her criticism might be? The effect is that the essay is labeled with an alleged naivety before it even starts. Another is: why is the show titled 'the ghost in the machine'? Also: are all the installments going to be student essays? Then how will the subject be condensed and ordered?

Apart from these concerns, I am very excited about this subject. The Missing Link podcast keeps me glued to my iPod.

More about The Missing Link on this blog:
Time's Arrow,
On Time and on Counting - The Missing Link,
Strength in Numbers,
Constant Companions,
From Berlin.

AddThis Social Bookmark Button