Thursday, February 21, 2008

A weekend of Podcast Reviews

My weekend is Friday and Saturday, as opposed to many others in the world. With the added time difference, my weekend is nearly over when it starts for my American friends...

Until Saturday:
- Distillations
- The Biography Show (Alexander the Great)

As of Sunday:
- Environmental History (Urban Air Pollution)

In the coming days
- Binge Thinking History (Battle of Britain)
- Open Source (Parag Khanna)
- UChannel Podcast
- Irvin Yalom (on KQED and Wise Counsel)
- Susan Yacoby (The Age of American Unreason)
- Shrink Rap Radio (Mindmentor and others)
- Simek interviews Jaap van der Zwan
- Speaking of Faith: No more taking sides

This month: A new podcast directory to be added, Geography Podcasts.

New podcasts on trial:
Historypod
History 106B (The Roman Empire)
Chronicles Radio Dispatches
Engines Of Our Ingenuity
Africa Past and Present
Celtic Myth Podshow, Tales & Stories of the Ancient Celts


Subscribe in a reader

Paste the link
http://feeds.feedburner.com/Anne_Is_A_Man
into the RSS reader of your preference.

You can let your preferences (I'd love get new podcast recommendations) know by commenting on the blog or sending mail to The Man Called Anne at: Anne Frid de Vries (in one word) AT yahoo DOT co DOT uk

De Russische Kater - NRC FM

In ruim twintig jaar maakten de Russen de sovjetdictatuur, de perestrojka, de chaos onder Yeltsin en het regime van Putin mee. Steeds mocht er reden tot hoop zijn, maar vooral is er veel geleden. Onder de titel De Russische Kater spreekt NRC FM met Laura Starink die er een boek met dezelfde titel over schreef.

Volgens Starink zijn de meeste Russen nu beter af, maar niettemin is er (kennelijk) een kater. Aan de hand van onder meer haar eigen ervaringen worden de ontwikkelingen naverteld. Het resultaat is een van de meest fascinerende producties die NRC FM tot nu toe heeft kunnen brengen. Al blijft het knokken met de geluidskwaliteit en vond ik af en toe de vragen van de gastheren Paul Steenhuis en Daan Diederiks een storende onderbreking. Maar alles wat Laura Starink te vertellen heeft is zo onderhoudend en zo goed geformuleerd dat ik in minder dan 40 minuten helemaal ben bijgepraat. Alles wat ik over het veranderende Rusland wilde weten, maar niet wist te vragen.

Het belangrijkste kritiekpunt blijft bij de presentatie hangen. Steenhuis is er opnieuw niet in geslaagd zonder haperingen een vloeiende en effectieve inleiding te geven. Opnieuw is Daan Diederiks niet voorgesteld (al wordt vermeld dat hij aanwezig is) zodat je je eeuwig blijft afvragen waarom hij erbij zit. Sterker nog, als hij al aan het woordi s gekomen, dan heb ik het niet gemerkt. Zijn stem lijkt teveel op die van Steenhuis en zijn rol is niet duidelijk. Wat er moet gebeuren is, dat ofwel een van de twee de podcast alleen doet, of dat er een duidelijke rolverdeling komt, waarbij de een louter gespreksleider is en de lijn in de gaten houdt en de ander zorgt voor inhoud en reacties. En met namen, graag. Dankjewel Paul, alsjeblieft Daan.

Meer over NRC FM:
De economische crisis,
Vrijheid van Meningsuiting,
Amerikaanse verkiezingen,
Over mannen en over Rumi.

Ronald van den Boogaards kritiek op NRC FM.

AddThis Social Bookmark Button