Tuesday, January 29, 2008

De economische crisis - NRC FM

De NRC podcast spreekt naar aanleiding van de beurscrisis met Maarten Schinkel. Schinkel is de economisch expert van NRC Handelsblad en ook bekend van de succesvolle VPRO documentaire 'De dag dat de dollar valt'. Op dit blog heb ik vaak geklaagd dat NRC FM een matige podcast is, maar het moet gezegd: het gaat steeds beter.

Belangrijk is natuurlijk Maarten Schinkel die met zijn onmiskenbaar timbre de economische situatie uitlegt. De traditionele omkering vindt plaats: de koersen vallen en dan ga je bedenken wat er mis is met de economie. Het is dus niet zo dat er zorgen zijn en daardoor de beurs instort. Wat de instorting veroorzaakt heeft, is waarschijnlijk de Société Générale, de Franse Bank die door een frauderende handelaar grote verliezen dreigde te lijden en alles deed om de schade te beperken.

Ik moest denken aan wat Bas Heijne zei bij Simek. Hij zei dat in Nederland het debat meestal bedorven wordt doordat men over bijzaken praat. Het gaat vooral over specifieke voorbeelden. Zo ook in het gesprek met Schinkel, allerlei feiten worden voor de dag gehaald en er is wat minder aandacht voor de grote lijn. De lijn wordt als gewoonlijk ook niet echt aangebracht door de gespreksleider Paul Steenhuis en evenmin door vaste aanwezige Daan Diederiks (wat is zijn functie eigenlijk?), waardoor het interessante en behartenswaardige gesprek toch wel wat rommelig blijft.

Meer over NRC FM:
Vrijheid van Meningsuiting,
Amerikaanse verkiezingen,
Over mannen en over Rumi.

AddThis Social Bookmark Button

Post a Comment