Monday, October 13, 2008

Sir Robert Borden - Veertien Achttien

Hoe heeft de Eerste Wereldoorlog te maken met het ontstaan van Canada als zelfstandige natie? Het wordt uitgelegd door Tom Tacken in de podcast Veertien Achttien in het hoofdstuk over Sir Robert Borden. Borden was de premier van Canada toen de oorlog uitbrak. Canada was toen nog onderdeel van het Britse imperium, al had het al wel de status van dominion, wat neerkwam op een zekere mate van onafhankelijkheid in de binnenlandse politiek. Voor het buitenlandse beleid zorgde immers de regering van het moederland.

Zo raakten alle kolonien en domeinen van de Britten in de oorlog betrokken, maar vooral de Canadezen, onder leiding van Borden, maakten haast om mee te doen. Net als zovelen dachten de Canadezen dat de oorlog met de kerst wel al voorbij zou zijn. Gelet op de opleidingscurve voor de soldaten en de reistijd per boot naar Europa, vreesden zij dat het voor hun jongens nog wel eens te laat zou kunnen zijn. Borden besloot daarom om de opleiding maar achterwege te laten, zo dat de Canadezen het eerste expeditieleger hadden dat in 1914 in Plymouth aankwam.

Met Canada's bijdrage aan de Grote Oorlog, kon van een ondergeschikte status geen sprake meer zijn. Zo baande Borden de weg voor de Canadese staat. Helaas maar zijdelings komt de scherpschutter Francis Pegahmagabow ter sprake. De lotgevallen van deze Canadese indiaan in en na de oorlog verdienen misschien een zelfstandige biografie. Verder was het weer een prima podcast van Tom Tacken.

Meer Veertien Achttien:
Carol I,
Herbert Hoover,
Otto Weddigen,
Helmut Von Moltke,
Joseph Gallieni.

AddThis Social Bookmark Button