Sunday, May 31, 2009

New podcasts in May 2009 - Anne is a Man

This month there were eight podcasts reviewed for the first time. One was reviewed in a guest post by Saeed Ahmed, the others by myself. The majority, as usual, were in the realm of history, but there were also two vodcasts paid attention to. See below.

Culture:
Mighty Movie Podcast (review, site, feed)
Dan Persons takes us behind the screen in this interview podcast in and around movies.

Political Science:
Politics 114B (UCLA) (review, site, feed)
UCLA's political science introduction, kindly reviewed by Saeed Ahmed

History:
Islamic Medicine (review, site, feed)
The University of Warwick's series by Professor Peter Pormann about the Medieval Medicine as it was received from the Greeks, influenced by other cultures and preserved in the Islam world, before it was received by the West.

The History Faculty (review, site, feed)
British Academic history podcast on a large variety of subjects.

History 131 (University of Alaska Fairbanks) (review, site, feed)
History of the Americas before 1870

History 132 (University of Alaska Fairbanks) (review, site, feed)
US History after 1870

Vodcasts:
Feed Me Bubbe (review, site, feed / ipod feed)
Jewish Food and Culture video podcast.

Ersatz TV (review, site, feed / ipod feed)
German science video podcast presented by Annik Rubens in her incomparable mildly humoristic style.

Subscribe in a reader
Paste the link
http://feeds.feedburner.com/Anne_Is_A_Man
into the RSS reader of your preference. (What is RSS? - Help on getting subscription)

I love to get new podcast recommendations. You can let me know your preferences by commenting on the blog or sending mail to Anne is a Man at: Anne Frid de Vries (in one word) AT yahoo DOT co DOT uk

Connect with Anne is a Man on
Facebook,
Twitter
The Podcast Parlor.

De Armeense Genocide - Veertien Achttien recensie

De podcast Veertien Achttien gaat vergezeld van een nieuwsbrief en daaruit konden we vernemen hoe de maker Tom Tacken ertoe is gekomen om de laatste aflevering van zijn podcast te wijden aan de Armeniër Komitas Vardapet. In het kort is dat omdat hij Aremeens vluchtelingen onder zijn kennissen heeft. Armeniërs die al vele jaren op een verblijfsvergunning in Nederland wachten.

Nog niet zo lang geleden besprak ik op dit blog de podcast New Books in History waarin, ook al naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog, Norman Stone aan het woord komt. In die uitzending zegt hij ondermeer dat de Armeense tragedie van 1915 geen genocide genoemd kan worden. Het lijkt dat hij zich daarmee in een minderheid van historici bevindt. In podcast kan men onder meer History 5 van Berkeley beluisteren waarin door Professor Anderson ruime aandacht aan de Armeniërs besteed wordt en de kwestie dat het om een genocide gaat onderbouwd wordt.

Het kan heel goed dat Tacken dezelfde colleges heeft gevolgd want hij volgt dezelfde lijn als Anderson. En ook hij begint met een citaat van, of all people, Adolf Hitler: 'Wie heeft het vandaag nog over de Armeniërs?' Wat op zijn minst duidelijk is, is dat de Armeniërs opgejaagd werden van huis en haard op een tocht die ze redelijkerwijs niet konden overleven. Effectief was dat een doodvonnis en de Turken deden daar ook niet huichelachtig over, toen althans. Vandaag is dat heel anders. En over de verblijfverblijfsvergunning van de Armeense kennissen van Tacken zal beslist worden door de Turkse Albayrak. Dat is ook wat.

Meer Veertien Achttien:
John Condon,
Koning George V,
Colmar von der Goltz,
Sir Ian Hamilton,
H.H. Asquith.