Wednesday, March 11, 2009

HH Asquith - veertien achttien podcast recensie

De podcast Veertien Achttien vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in biografieën. Elke biografie is niet alleen het verhaal van een persoon die de oorlog meemaakte, maar ook een weergave van een bepaald aspect van de oorlog. Zoals zo vaak, het unieke heeft ook altijd universele waarde. Het is echter niet altijd voorspelbaar welk uniek onderdeel universaliteit bezit.

Als de laatste aflevering begint en je begrijpt dat de hoofdrolspeler deze keer de Engelse premier H.H. Asquith is, dan ligt het voor de hand te denken dat de lotgevallen van deze politicus, een representatie zijn om het politieke verhaal van WO 1 te ontdekken, maar dat blijkt slechts ten dele waar. Natuurlijk is Asquith niet de enige grote politicus van voor de oorlog die tijdens de oorlog zijn reputatie niet waarmaakt. Wellicht is de versplintering van Asquith's liberale partij een weergave van waar de politieke tegenstellingen na de oorlog heengaan. En het is natuurlijk altijd intrigerend om te vernemen over Asquith's penvriendinnen.

Waarin het verhaal van Asquith echter universeel is, is naar mijn mening in het persoonlijk onheil dat hem treft: een van zijn zoons sneuvelt in de oorlog. En met zo vele andere elite-persoonlijkheden, generaals, ministers enzovoort, deelt hij het lot van de gewone families in deze oorlog: iedereen verliest zijn zonen aan het front. En Asquith lijdt eronder zoals menig ander vader. Luister naar de podcast om te vernemen hoe Asquith zijn verdriet verwoordt.

Meer Veertien Achttien:
Anton Kröller,
Rosa Luxemburg,
Marie Curie,
August von Mackensen,
Franz Hipper.

AddThis Social Bookmark Button
Post a Comment