Monday, May 25, 2009

Gelogen over zijn leeftijd - veertien achttien recensie

Aan het eind van de laatste aflevering van Veertien Achttien weet je het niet meer. Ligt in het besproken graf in Poelcappelle nu werkelijk John Condon, of iemand anders? Het zou best iemand anders kunnen zijn, maar feit blijft dat Condon in de oorlog gebleven is. Op de prille leeftijd van 14 jaar.

Natuurlijk werden er geen veertienjarigen geronseld in Kitchener's Army, maar toen er om vrijwilligers werd gevraagd, waren er vele jongens wie de oorlog trok. En zij die te jong waren, probeerden over hun leeftijd te liegen. Verteller Tom Tacken geeft een aantal redenen waarom de jonge Ier Condon in de Grote Oorlog wilde dienen. Het is een verhaal over de Ierse onafhankelijkheidswording. Maar wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat niet alleen Ierse jongens met een leugen aan het front kwamen. Het is ook het verhaal hoe de oorlog trekt.

Condon was wel erg jong. De jongste naar verluid. De leugen kon hem wel in de oorlog krijgen, maar wanneer werd dat eindelijk doorzien? Geen leugen kon hem meer uit de oorlog krijgen en getuige zijn grafzerk (of hij er nu in ligt of niet) toen hij eenmaal dood was, wist men wel heel precies dat hij nog maar veertien was. Zo was deze oorlog, makkelijk begonnen, maar schier onmogelijk om uit te komen.

Meer Veertien Achttien:
Koning George V,
Colmar von der Goltz,
Sir Ian Hamilton,
H.H. Asquith,
Anton Kröller.

No comments: