Tuesday, March 17, 2009

Sir Ian Hamilton - veertien achttien

In de Eerste Wereldoorlog betreedt een negentiende eeuwse mentaliteit het slagveld met twintigste eeuws oorlogsvernuft. Ik schrijf het hier op en ik weet niet meer precies wie ik paraphraseer - zovelen heb ik dit al horen zeggen. Een van de vele manieren waarop je deze weergave van de Grote Oorlog kan navertellen is door middel van de biografie van Sir Ian Hamilton. De podcast Veertien Achttien die de oorlog navertelt door middel van 228 verschillende biografieën, doet precies dat.

Sir Ian Hamilton was een Britse legerleider die dankzij de Boerenoorlog in Zuid-Afrika wel beter had kunnen weten. Ook uit bepaalde uitspraken die de verteller Tom Tacken van Hamilton aanhaalt, blijkt dat hij wel begon te begrijpen dat de techniek van de twintigste eeuw de verhoudingen op het slagveld veranderd hadden. Bepaalde tactieken stelde Hamilton voor te moderniseren, maar op het grotere plan, bleef men denken in oude patronen. En dat zie je in het door hem geleide offensief op Gallipoli.

Die oude patronen combineren twee elementen die in Gallipoli dramatisch uitpakken. Het ene is de overschatting van de aanval. Totdat de tank wordt toegevoegd aan het arsenaal van wapentuig, bepaalt het machinegeweer dat de verdediging in het voordeel is. Het tweede aspect, dat Tacken nauwelijks aanstipt, maar dat volgens mij ook meespeelt: overschatting van het Westen. Het speelde Rusland al parten tegen Japan en ik denk dat de Britten ook niet echt doorhadden dat de Turken hun mannetje wel stonden. En dus trokken de Britse troepen, waaronder veel Australiërs en Nieuw-Zeelanders, ten strijde met dubbele overmoed. Gallipoli werd een debacle waar velen, waaronder Hamilton, niet meer bovenop zouden komen.

Meer Veertien Achttien:
H.H. Asquith,
Anton Kröller,
Rosa Luxemburg,
Marie Curie,
August von Mackensen.

AddThis Social Bookmark Button

No comments: