Friday, July 17, 2009

VPRO's Argos - podcast recensie

Uit de verzameling podcasts van de Nederlandse Omroepen besloot ik een aflevering van VPRO's Argos te beluisteren. (feed) Het ging daarbij om de aflevering van 4 Juli jongstleden met en uitgebreid item over gevaarlijke giffen in vliegtuigen.

Om voor de hand liggende redenen zijn in vliegtuigen vele zogenaamde brandremmers verwerkt. Het gaat hierbij om kunststoffen die in geval van brand in de cabine van het vliegtuig de verspreiding van het vuur tegen gaan. Men moet denken aan bijvoorbeeld de vloerbedekking, de bekleding en zelfs de uniformen van het cabinepersoneel. Dit hangt natuurlijk samen met de veiligheid. Argos gaat echter in op verschillende studies en rapportages van toxicologen die waarschuwen voor de gevaren van deze brandremmers voor de gezondheid.

In de brandremmers zitten agressieve broomverbindingen verwerkt die, eenmaal in het bloed opgenomen, pas over zeer lange periodes afgebroken of afgevoerd worden uit het lichaam. Met name voor ongeboren kinderen is dit zeer bezwaarlijk. Op lange vluchten, zullen met name leden van de bemanning een onaanvaardbare hoge dosis van deze stoffen binnenkrijgen.

Argos vraagt om commentaar van luchtvaartmaatschappijen en nadere toelichting of men van zins is hieraan wat te doen. De schoorvoetende reacties zijn natuurlijk te verwachten. Het is een zeer interessant programma. Wie het ook wil belusiteren doet er goed aan om de opname te started, 15 minuten na het begin; dit eerste kwartier maakt geen deel uit van de uitzending maar is een groot nieuwsblok dat niet uit de podcast is weggesneden.

Meer Nederlandse Omroepen podcasts:
Bommel Hoorspel (NPS),
Voor 1 Nacht (KRO),
Simek 's Nachts (RVU),
Flavius (Joodse Omroep),
Marathon Interview (VPRO).