Sunday, February 22, 2009

James Kennedy - Marathon Interview recensie

Op oudejaarsavond interviewde Rik Delhaas gedurende drie uur de Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy . Ik had verwacht dat het meer over geschiedenis zou gaan, maar dat was niet zo. In plaats daarvan werd er ingegaan op Kennedy's persoonlijke geschiedenis, en persoonlijke keuzes in het leven. En over de verschillen tussen Nederland en de VS.

De persoonlijke geschiedenis van Kennedy is heel interessant. Dat is een kwaliteit van het interview, al zitten hier naar mijn gevoel ook de zwakke momenten. In het tweede uur haakte ik bijna af, omdat Kennedy zich verschool in algemeenheden, waar Delhaas om persoonlijke profilering vroeg. Maar gelukkig draait het dan weer een beetje bij.

Voor mij zaten de meest waardevolle uitspraken in het onderwerp van de vergelijking tussen Amerika en Nederland. Op zeker moment wordt het als volgt als typering vastgelegd: De VS is een ideaal, een streven. Nederland is een ruimte waarin je iets regelen kunt. Amerikanen willen de geschiedenis maken. Nederlanders leggen zich bij de loop der geschiedenis neer. Los van het waardeoordeel dat je hieraan kunt geven, biedt het een aardig inzicht in het waarom van de mentaliteit en de verschillen daarin. En ik kan me wel in de weergave vinden.

Meer Marathon Interviews:
Dick Berlijn,
Ward Ruyslinck,
Marte Röling,
Remco Campert,
Marjolijn Februari.

AddThis Social Bookmark Button