Tuesday, September 16, 2008

Marjolijn Februari - Marathon Interview

Voor het Marathon Interview met Marjolijn Februari heeft de interviewer - Pieter van der Wielen - vijf vragen op een papiertje geschreven en daarbij neemt hij ook nog een conflict met zijn telecom provider mee. Er wordt tot vervelens toe aan deze twee elementen gerefereerd, daar moet de luisteraar op voorbereid zijn. Verder was het een heel behoorlijk interview.

Dat de interviewer niet alleen maar met zijn eigen dingen bezig was en zich wel degelijk ook kon aanpassen aan de gast, blijkt uit het gemak waarmee hij een weinig voor de handliggende beeldspraak van Marjolijn Februari opppakt. De kwestie is dat ze kan leven als een konijn, maar ook als een paard. Veelal is ze het konijn, maar er is een paardenembryo dat in het konijn groeit. Je moet er maar mee uit de voeten kunnen. Het levert soms wat absurde teksten op (je moet een gewetensvol konijn zijn), maar wie de essentie oppakt kan er denk ik ook wel mee instemmen.

Er zijn veel hoogtepunten in het gesprek, maar wat mij toch het meest aan het hart ging, was Februari's uitleg dat 'regels zijn regels' niet hetzelfde is als 'Befehl ist Befehl' - integendeel zelfs. Dat is voor velen toch niet zo voor de hand liggend en ze maakt het heel goed duidelijk, vind ik. Voor al die hoogtepunten zijn de vragen op het papiertje niet nodig. En als de vragen eenmaal gesteld worden blijken ze even banaal als overbodig (wat is de beste LP van Barbara? Welk meesterwerk heb je niet gelezen? e.d.). Gelukkig dat we ons daar niet door hebben hoeven laten afleiden.

Meer Marathon Interviews:
Jan Blokker,
Martin Simek,
Abram de Swaan,
Jan Vrijman,
Maarten van Rossem.

AddThis Social Bookmark Button
Post a Comment