Monday, November 16, 2009

Veertien Achttien: Freud en nieuwe feed

Dit weekend konden we genieten van Veertien Achttiens korte biografie van Sigmund Freud. Wat de speciale relevantie van Freud voor de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog is, moet een vraag zijn waarmee de luisteraar de podcast in kan gaan en achteraf nauwgezet de antwoorden overwegen.

Freuds heydays waren al zo min of meer voorbij - hij is toch meer een relevante figuur om te bespreken als het om de negentiende eeuw gaat. En als het al moeilijk is om het einde van die eeuw te duiden; er is toch ruime consensus dat in de Grote Oorlog de twintigste eeuw onmiskenbaar aangevangen is (liever niet spreken van goed en wel). Freud was ook geen deelnemer, maar eerder een toeschouwer en een vader van soldaten (zoals eerder Rudyard Kipling) en als toeschouwer is Freud altijd lucide.

Een drietal observaties worden door Tom Tacken in de biografie van Freud aangestipt. Ten eerste de ontdekking van Thanatos - de doodsdrift. Ten tweede de naijver van de vader voor de vitaliteit van zijn zonen. En ten derde, zij het kort, maar zeer belangrijk, de partijdigheid van de intellectuele elite. Het globalisme en wereldburgerschap dat dezen in de negentiende eeuw hadden verworven, werd gretig afgeworpen in de oorlog. Freud deed het ook even, maar schrikt al snel wakker uit de geestverduistering van het patriottisme. En wat volgt is zijn eigen Thanatos, maar dan is het al de Tweede Wereldoorlog, wanneer hij zelf verzoekt om te sterven.

Intussen is de podcast het echec van zijn vorige provider teboven gekomen en is er een nieuwe officiele feed: Veertien Achttien op Mevio.

Meer Veertien Achttien:
Edith Cavell,
Rudyard Kipling, (speciaal aanbevolen)
Ferdinand I van Bulgarije,
Veertien Achttien in transit,
Pegoud, Grimm - Veertien Achttien.