Thursday, September 3, 2009

UC Berkeley webcasts Fall 2009

The University of California Berkeley, has always been the prominent supplier of lecture podcasts. Today when many more institutions deliver their academic content to the wider pod-public, Berkeley is still on the forefront. Berkeley is also on iTunesU, but still maintains the straighforward Berkeley Webcast site where each semester the courses are listed together and can easily be accessed. The Fall of 2009 is going to allow us to choose from yet another forty-plus courses from all disciplines.

Here are ten of those courses that I am going to give at least some attention the coming months.

American Studies 101AC: Examining U.S. Cultures in Time (audio feed) (video feed)
This one is new for me and I have not yet managed to listen in. I did see there is a problem with the first lectures though. Attempts are being made to repair.

East Asian Languages and Cultures (audio feed)
Dynamics of Romantic core values in East Asian premodern literature. I do not know what to expect yet. Going to try.

Environmental Economics and Policy (audio feed)
I am looking forward to this one. I have not tried it yet, but I have been giving a lot of attention on the blog lately to issues around Climate Change. I think the upcoming Blog Action Day, may also have this subject. I'd like to get some academic input.

History 162A: Europe and the World: Wars, Empires, Nations 1648-1914 (audio feed)
David Wetzel turns out to be a lecturer I will have to get used to. After hearing the first lecture I can give you the good news and the bad news. The good news is that the course will be very insightful - no doubt. The bad news is that Wetzel has this strange way of speaking and resorts to continuous repetitions to make his point, up to simply repeating words one after the other. "The first point to make; one, one, one..." This is quirky and hopefully not too bothersome.
I have always liked the history courses at Berkeley, so I am going to sit this one through no matter what.

Philosophy 135: Theory of Meaning (audio feed) (video feed)
Philosophy has so far been the most challenging subject on podcast lecture series. But I am not giving in. Besides: why is there video for this course? Enhancing visuals? Need to find out.

Philosophy 138: Philosophy of Society (feed)
More philosophy. I want to find out what we get here? Plato's Republic? The various theories about the state, constitution and political liberties? The strand Machiavelli, Hobbes, Mill, Rousseau? Or will it be more sociological and are Marx, Weber and such added? Or else?

Introductory Topics in Religious Studies (audio feed)
You can always catch my attention with an academic approach to religion. Yet, I have no idea what to expect here.

Political Science 179 (feed)
I have done this one before. It is a very accessible and at times entertaining introduction to political science.

Foundations of American Cyber-Culture ( audio feed) (video feed)
I have picked up several of the lectures in this course in the past when it was taught by another professor. It sure escapes me why this is under the rubric 'Practice of Art', but it certainly did give some insight in the current life in cyberspace - which is relevant to bloggers, podcasters and their followers by all means.

And the one you must not miss:
Letters and Science also known as Physics For Future Presidents (audio feed) (video feed)
This is one of Berkeley's classics and a recommendation for literally everybody. Richard Muller teaches you everything you ever needed to know about physics, but where afraid to ask because of the math. No math is needed. Yes there are numbers, but these are few and important numbers. Hardly any equations or formulas. Yet, you will come out of this course understanding a lot more about physics. It will allow you to have an informed opinion about important politics and feel comfortable about the technological and scientific stuff involved. Below is an interview with Professor Muller.

Hoor Geschiedenis - Terug van vakantie

De podcast Hoor! Geschiedenis is terug van vakantie. Opnieuw is er elke werkdag een uitzending van ongeveer vijf minuten die de geschiedenis van Nederland een stukje verder neemt. We bevinden ons momenteel in de zogenoemde Patriottentijd - het einde van de achttiende eeuw. De verteller, Feico Houweling laat ons de zwaktes van de Republiek zien, qua internationale positie en wat betreft de interne verhoudingen en het wankele staatsbestel. In deze constellatie begint een oorlog met Engeland.

Hoor! Geschiedenis is voor mij het begin van de dag. Dat is de grote charme van een podcast die op een vast tijdstip uitkomt. Het krijgt bovendien de kwaliteit van een vervolgverhaal dat je in spanning houdt en je hartstochtelijk doet wachten op de volgende aflevering. Bovendien wordt het verhaal verrijkt met de visie van Feico Houweling op de geschiedenis en ook dat aspect houdt mij in geboeid: wat zal het commentaar van de verteller op de gebeurtenissen zijn?

Naarmate de vertelling het heden nadert is zijn opinie meer uitgesproken en meer persoonlijk geworden. Hoor! Geschiedenis is daarmee niet alleen een podcast die de ontstaansgeschiedenis van Nederland vertelt, maar ons tevens een spiegel voorhoudt en kritisch kijkt naar de ontwikkelingen en de uitkomst.

Meer Hoor! Geschiedenis:
De Spaanse Successieoorlog,
Plakkaat van Verlating,
Willem van Oranje als Bijbelfiguur,
Dagelijks genoegen: hoor! geschiedenis,
Hoor! Geschiedenis - historische podcast recensie.

Het Marathon Interview, de herhalingen

Nu dat de feed van Het Marathon Interview vernieuwd is, krijgen we herhalingen van wat we eerder al gehoord en besproken hebben. Het lijkt er in dit verband overigens op dat de VPRO het beleid met betrekking tot de feed steeds aanpast. Eerst werd er gezegd dat er elke week één nieuw interview in de feed zou komen, maar gisteren waren het er ineens drie tegelijk. En met die drie nieuwe, verdween ook meteen de eerste die in de feed was geplaatst (het interview met Kees Fens). Het verdient daarom aanbeveling om de interviews te download en bewaren voor het passende luistermoment, voordat ze al weer verdwenen zijn. (Hoewel Huffduffer dan weer uitkomst biedt.)

Een van de oude interviews die opnieuw aangeboden werd is het gesprek uit 1986 dat Ischa Meijer met Freek de Jonge had. Ik herinnerde me van de vorige keer dat Freek de Jonge me tegenviel, maar ik wilde het gesprek een nieuwe kans geven. Het is me de laatste tijd een paar keer overkomen dat ik mijn mening herzag, maar ruim twee jaar na de vorige sessie is mijn mening nog niet over het interview veranderd. Het is interessant, je leert Freek beslist beter kennen. Het sleept nogal voort en het wil maar niet sprankelen. Alleen Ischa is leuk en Cor Galis is fantastisch; maar als je het van de aankondigingen moet hebben...

Dit schreef ik twee jaar geleden:

Oh, de stem van Ischa en daarbij de aan- en afkondigingen van Cor Galis. God mag weten om welk jaar het gaat, maar de doden staan op uit hun graf.

En dan Freek. Toch een icoon van mijn generatie en mijn zuil. Nou ja zuil, mijn sociale segment: het linkse, seculiere, VPRO publiek. Het volk dat zich gaarne door De Jonge liet beledigen. Ik ben nu iets meer dan 3 uur op streek. Ischa en Cor maken me gek van nostalgie, maar Freek nog niet helemaal. Het is net televisie: wachten tot het leuk wordt. Er zijn kleine hoogtepuntjes, dat nog wel. Het feit dat er 5 uur beschikbaar is, maakt Ischa en Freek misschien zo laconiek dat er geen druk op de ketel is. Dat het niet OF spettert, OF uitgaat als een nachtkaars.

Genoeg om mee verder te kunnen, overigens. Impliciet zie ik Freek als calvinistische jongen in een semi-liberaal en seculier-links jasje; dat komt me bekend voor. De schuldgevoelens en ontwijkende attitude zijn er niet minder om. Ik lijk meer op hem dan ik toe wil geven bij deze deconfiture.


Meer Marathon Interviews:
Het Marathon Interview - vernieuwde VPRO podcast,
Karel van het Reve,
Jan Montyn,
Arthur Japin, Johannes van Dam,
Mr. G.B.J. Hiltermann.

Meer Freek de Jonge:
Bij KRO's voor 1 nacht,
Bij Simek 's Nachts.