Friday, December 12, 2008

Hoor! Geschiedenis - historische podcast recensie

Het was Tom Tacken van de podcasts Veertien Achttien en Sterke Geschiedenis die mij deze podcast tip toestuurde. Een nieuwe Nederlandse geschiedenispodcast die maar liefst elke werkdag publiceert en zich in rap tempo mag verheugen in de belangstelling van een relatief groot publiek: Hoor! Geschiedenis.

De journalist Feico Houweling heeft de week van de geschiedenis aangegrepen om deze serie te starten. In korte, dagelijkse uitzendingen loopt hij chronologisch door de geschiedenis. Hij vertelt de geschiedenis van Nederland en gaat daarbij terug tot de vroegste culturele en politieke wortels. Dat betekende een begin bij de Romeinen, het vroege Christendom en bi jde Germaanse volkeren en hun culturele en religieuze overlevering. Van daar ging het naar de vroege middeleeuwen en zitten we bij de 59e aflevering nog altijd in de Investituurstrijd. Als Houweling het jaar 2000 wil bereiken heeft hij nog een leven lang podcasten voor de boeg.

Houweling is voelbaar een ervaren verteller. Zelfs al zijn de podcasts ultrakort (vijf minuten is zo weinig, dat heb ik nog niemand zo effectief zien doen behalve Engines of our Ingenuity), het is een formaat waarmee hij uitstekend uit de voeten kan. Het is precies genoeg om één punt heel duidelijk te maken. En bij de volgende podcast gaat hij verder waar hij gebleven is, zodat ook het grotere verband en de chronologie en de elementaire feiten allemaal op ordentelijke wijze aan de orde komen. Houweling krijgt dit voor elkaar met een zeer kalme, haast bestudeerde spreekstijl. Zijn intonatie, woordkeus, ja de stijl als geheel, doet mij nog het meest denken aan de spreekstijl van lieve, oude schoolmeesters, of radiosprekers bij de EO. Dat pakt echter niet paternalistisch of dominee-achtig uit, integendeel, het levert een sobere en buitengewoon heldere vertelling op. Of Houweling daadwerkelijk in een traditionele, protestants-christelijke signatuur thuishoort is niet merkbaar, maar zal ook pas veel nadrukkelijker op de proef gesteld worden wanneer we bij de Reformatie belanden.

AddThis Social Bookmark Button

No comments: