Friday, February 20, 2009

De Geschiedenis Podcast - recensie

Een nieuwe Nederlandse geschiedenispodcast is aan mijn horizon verschenen: De Geschiedenis Podcast van Hugo Teerds. Het kan zijn dat de produktie al podfaded is, want er zijn maar drie episodes en die dateren van vorig jaar. Ik heb geluisterd naar de laatste aflevering, die gaat over Hammurabi.

Teerds schenkt de meeste aandacht aan de wetten van Hammurabi, maar zorgt er op degelijke wijze voor dat de Babylonische koning in zijn context wordt geplaatst. Op die wijze krijgen de wetten meer betekenis mee, dan simpelweg de regelgeving van een ver land uit langvervlogen tijden. Teerds zorgt dat je begrijpt hoe revolutionair de wetten waren en je kan gaan inzien hoe dit de eerste stappen zijn geweest naar het moderne rechtsbegrip. Een aanvulling op de kennis heb ik uit de Open Yale Course van Christina Hayes gehaald: Door aan algemene wetgeving te doen, onttrok Hammurabi een deel van de jurisdictie en de discretionaire bevoegdheid van de aristocraten die voordien de kenners van de rechtsoverlevering waren.

Het punt waarop de podcast zwakker is dan de collega's in het Nederlandse taalgebied Feico Houweling en Tom Tacken is op het punt van de presentatie. Teerds leest zijn tekst op en moet nog wel leren om dat op een vloeiende en pakkende manier te doen. Dus ondanks de kwaliteit van de inhoud, komt het nog niet optimaal over. Ik hoop dat Teerds de draad weer oppakt, want gezien de kwaliteit van deze episode, moet het hem lukken om ook de toegankelijkheid te verbeteren.

AddThis Social Bookmark Button