Tuesday, July 22, 2008

Hildegard von Bingen - Naxos podcast review

Naxos Classical Music Spotlight Podcast is a promotional podcast from Naxos to pay attention to the Classical music albums they release. The podcasts bring great music with explanations on the side which touch upon music and the biographies of the musicians and composers. As a consequence, this can turn into a veritable history podcast, such as the issue about Hildegard von Bingen.

Hildegard von Bingen (1098 - 1179) was what in the Middle Ages would go for 'well versed in the arts' and this meant not only that she composed music, as can be heard on the podcast and the promoted album, but also that she wrote extensively on whatever subject. She was engaged in medicine, science and literature, to name but a few. She turned into an influential spiritual woman in her time in Central Europe. The podcast tries to emphasize how exceptional this was for a woman, but by all means this was exceptional for any person of the time.

Neurologists (among others Oliver Sacks) suppose her 'visions' were actually bouts of migraine and in addition to the religious pertinence, she turned them into creativity. She wrote poetry, invented language and on. Eventually the podcast is not a history podcast and refrains from too much embedding in the history. In stead, the marvels of her life are narrated and must stand on their own. Nevertheless, as a snapshot of the Middle Ages, it serves quite well.


AddThis Social Bookmark Button

Bram de Swaan - Marathon Interview

Bram (Abram) de Swaan was te gast in Het Gebouw in 1990. Het marathon interview met hem werd afgenomen door Geert Mak. De twee zijn voornamelijk politiek en maatschappelijk geinteresseerd en daardoor werd het een gesprek over grote onderwerpen, meer dan over het persoonlijke - al probeert de redactie er door middel van Cor Galis wel om te vragen.

We komen natuurlijk wel wat te weten. Bijvoorbeeld dat de familie De Swaan de oorlog overleefde in de onderduik. Kleine Bram werd in de oorlog geboren en als tien maanden oude baby in een gastgezin ondergebracht. Over zijn onderduikouders zegt hij niet al te veel, maar wel dit: 'waarschijnlijk konden ze op het kritieke moment geen smoes verzinnen waarom niet en dus toen zaten ze met die baby opgescheept.' Let op het woord waarschijnlijk. Hij heeft het ze niet gevraagd, of hij wil niets specifieks over hen zeggen.

Waar het hem om gaat is de banaliteit van het goede: goede mensen zijn niet degenen die het goede zoeken, of heldhaftig op zich nemen, maar die er niet onderuit konden komen en vooruit dan maar met de geit. Nee, als er al een held in het verhaal is, is het het achtjarige pleegzusje dat de hele oorlog met de grote mensen heeft moeten meeliegen en dat feilloos gedaan heeft.

Dit soort algemeenheden en veilig op afstand praten kenmerken het gesprek. Minder intiem dan andere interviews, maar door de thematiek wel heel interessant.

Meer Marathon Interviews:
Jan Vrijman,
Maarten van Rossem,
Louis Th. Lehmann,
Marita Mathijsen,
Ruud Lubbers.

AddThis Social Bookmark Button