Tuesday, May 27, 2008

Marita Mathijsen - Marathon Interview

Op Kerstdag 2007 had Ger Jochems een interview met Marita Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de UvA. De drie uur die dit interview duurde, deed het passen in de serie marathon interviews van de VPRO. Het gesprek is zo onderhoudend en niet af na drie uur, dat je verlangt naar de tijd dat een marathon interview vijf uur duurde.

Interviewer Ger Jochems voelt kennelijk ook de tijdsdruk en menigmaal valt hij haar in de rede om het gesprek te sturen. Marita moet snel op het juiste spoor gebracht worden en antwoorden zoals hij het wil horen. Soms is zijn ongeduld overbodig; Mathijsen zit al op het goede spoor. En vaak ook is het storend; je had zo graag willen horen wat ze wilde zeggen. Want Marita Mathijsen is een van de meeste onderhoudende gasten in de lange, lange serie.

Behalve haar eigen leven, wordt de rode draad gevormd door de 19e eeuw. De literatuur uit die eeuw heeft haar speciale belangstelling en waardering. Daar waar sommige specialisten de (moderne) Nederlandse literatuur laten aanvangen, op zijn vroegst, met de Tachtigers, begint het voor Mathijsen al voor die tijd. Zij neemt het op voor De Genestet, Potgieter, Van Lennep en Bosboom-Toussaint om maar wat namen te noemen. Niet in de laatste plaats komt ook Gerrit van de Linde, pseudoniem De Schoolmeester, waar ze op gepromoveerd is.

De negentiende eeuw is een 'gemaskerde eeuw' (ook de titel van een boek van haar hand), wat maakt dat dat wat publiek is, gemaskerd is. Om daar doorheen te zien, moet men tussen de regels door weten te lezen. De maskers vallen al wat meer weg in briefwisselingen. De briefwisseling tussen Van de Linde en Van Lennep, voert ze aan als een voorbeeld daarvan. Ze leest voor, ook uit ander werk, en doet het met een passie die je jaloers maakt op haar studenten. Warm aanbevolen.

Meer Marathon Interviews:
Ruud Lubbers,
Jan Leijten,
Bertus Hendriks,
Gerrit Wagner,
Rijk de Gooyer.

AddThis Social Bookmark Button

Post a Comment