Tuesday, June 26, 2007

Heeft Renate Dorrestein ook een oplossing?

De Nederlandse jeugd schijnt los te zijn. Dat was de jeugd ook toen ik jong was, maar het waren toch meer conservatieve opvoeders die zich daar zorgen over maakten. Nu er echter signalen zijn van excessen met drank, drugs en extreme seksuele uitwassen en met steeds jongere kinderen (lollipopfeestjes met 9-jarigen), komen er ook woorden van zorg uit een andere hoek. De feministe Renate Dorrestein schreef een boek, Echt Sexy, waarin een 13 jarig meisje, Fiebie (Phoebe?) de hoofdpersoon is en waarin ze de ruwe werkelijkheid van het hedendaags opgroeien probeert te schetsen. En de schets geeft aanleiding tot zorg en de vraag rijst: hoe moet het anders en wat kan er gedaan worden?

Je zou zeggen dat met zo'n boek en zo'n gast in Simek 's Nachts de show niet stuk kan. Martin Simek is helaas echter, vind ik, al een aantal weken uit vorm. Dat hoeft niet zozeer een beletsel te zijn als de gast maar goed is -- ik schreef dat al eerder. In deze uitzending daarentegen is hij zo onvoorbereid en bezondigt hij zich aan zulke slechte vragen dat hij het, naar mijn smaak, bederft.

Natuurlijk zou het probleem kunnen zijn dat kinderen te eenzaam, dat wil zeggen, met werkende ouders opgroeien, maar om nou te suggereren dat moeder maar weer met de thee thuis moet zitten, is wel erg achterhaald. Waarom zou het trouwens moeder moeten zijn? Nou, vindt Simek, met vader knuffelen vinden mijn zoontjes minder interessant dan met moeder, dus moeder is toch van nature de persoon die kinderen liever thuis aantreffen. Hoeveel zegt dit van vader Martin en hoe weinig van zijn zoontjes? En waarom moet deze anecdotische troep geextrapoleerd worden tot de natuurlijke rol van de vrouw? Meen je dat nou werkelijk, Martin?

Misschien had Renate wat adequater kunnen reageren, maar de platitudes volgen elkaar in zo'n dramatsch tempo op, dat ik me niet meer kan voorstellen dat er hier met opzet voor een provocerende, reactionaire insteek wordt gekozen. En in haar plaats zou ik ook totaal overdonderd geweest zijn. Kortom, Renate moet zich beperken tot het aanvegen van de scherven van het gezond verstand en het geisoleerd plaatsen van verstandige uitlatingen en dan is de uitzending alweer snel voorbij. Wat een verprutste kans op veel meer, heel veel meer. Of Renate ook een oplossing heeft, daar kan je niet achterkomen op zo'n manier.