Monday, March 31, 2008

History Podcast month - wrap up

March was the history podcast month. I have tried to pick up on as many new history podcasts as I could. There were 11 new podcasts I could catch up with. I'll list them below. I'll also list the podcasts I have written about before and that were remembered this month as well. Eventually there were 7 history podcasts, I tracked down, but managed to listen to only a small portion of the issues. Not enough for a complete review, but I'll give them a quick address below as well.

New reviews this month
New Home in the Far WestHistory of Rome,
History 106B (Berkeley),
TudorCast,
Podcasts on Medieval Texts,
Ancient and Medieval History Podcast,
Medieval & Renaissance Studies Events,
Hank's History Hour,
American History before 1870,
Your History Podcast,
History of the International System,
GLAD Anniversary Podcasts.

Other history podcast reviews begins with my favorites history 5 and OVT, but there are more:
History 5 (Berkeley):
Absolutism and Science,
Enlightenment and French Revolution.

OVT:
1941 - Handlangers,
1943 - Stalingrad,
1943 - Polen.

In Our Time (BBC)
Historyzine
History according to Bob
Hannibal (Stanford)
History 4A (Berkeley)
12 Byzantine Rulers
The Missing Link
Dan Carlin's Hardcore History

Quick review of the remaining history podcasts:

History 2311
The history of Western Civilization up to 1600, by Gretchen Ann Reilly, also known from the podcast American History before 1870. This is a quality monologue style podcast in 15 minute editions. The entry level is high school / college.

History 2312
Also by Ms. Reilly is the follow-up, Western Civilization from 1600 on. I would recommend this course for AP European History students, rather than Hank's History Hour.

Everything Lincoln
A history podcast that digs up anything that has to do with Abraham Lincoln. Much in the way of Tudorcast does for the Tudors. there is no didactic build in order to pass understanding of the person, but rather an unstructured stream of episodes. Charmingly done however. So far there are three podcasts in the feed.

Peopletalk's Podcast
An audiobook style podcast that delivers historical texts being read to the listener.

Redborne History Podcast
History podcast of a British school teacher in preparation of his students. Two issues in the feed.

Teaching American History
University lectures on various subjects of American History; a project of the Ashbrook Center for Public Affairs at Ashland University.

We the People Stories
A podcast of the US National Constitution Center addressing constitutional issues with lectures and forum discussions on a very high level.

What to expect next:
- 118 podcasts reviewed
- new and improved set up of History podcast directory with links to reviews, sites and feeds
- migration of the other directories to the same structure


AddThis Social Bookmark Button

האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל: ליבוביץ' על הרמב"ם

אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור "משרד הביטחון" ו"האוניברסיטה המשודרת" חוגגים 30 שנה בסמסטר שידורים מיוחדים לאורך חמישה שבועות, החל מיום שני, 3 במרס 2008, ועד ליום חמישי, 3 באפריל. הרצאות משודרות מימי שני עד חמישי בשעה שמונה וחצי בערב בגלי צה"ל. ניתן להאזין להן מתוך אתר האינטרנט של גלי צה"ל. יש לקוות שיגיע היום ותכניות מצוינות אלה יועמדו לרשות הציבור במתכונת פודקסט. כלומר, שניתן יהיה להוריד את הקבצים של ההרצאות לנגני MP3 ולשמוע אותן תוך כדי פעילויות אחרות ולא בצמוד למחשב. הסמסטר המיוחד של האוניברסיטה המשודרת יביא בשידור חוזר 20 הרצאות מובחרות ששודרו לאורך השנים. בין ההרצאות, תהיינה הקלטות היסטוריות של שיחה בין פרופסור ישעיהו ליבוביץ ופרופסור יוסף אגסי על מדע, הרצאה של פרופ' שלמה גיורא שהם אודות המיתולוגיה של הרוע, והרצאה של פרופ' אבישי מרגלית המרצה אודות עולמו של ויטגינשטיין.

ההרצאה הראשונה היא הרצאה של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' מתוך הקורס: על אמונתו של הרמב"ם, הרצאה מספר 12 'שלילת ההגשמה ותורת התארים' ששודרה לראשונה ב 26-4-1979.

לקח לי מספר דקות על מנת להתרגל לצורת הדיבור המיוחדת לפרופ' ליבוביץ'. בנוסף, לא פשוט להכנס לעומק הדברים בהרצאה אחת מתוך קורס שלם על חומר שאינו פשוט, יחד עם זאת מדובר בהנאה אנטלקטואלית שממש לא כדאי לוותר עליה.

הסוגיה בה עוסק ליבוביץ' בהרצאה זו היא שאלת היחס בין 'הכל צפוי והרשות נתונה' או שאלת הקומפטיביליזם – שאלת היחס בין חירות האישיות האנושית לבין הדטרמיניזם הקוסמי. האם ידיעת אלוהים מרוקנת מתוכן או מאיינת את האפשרות או החובה של בחירה אנושית חופשית בין טוב לרע?

הרמב"ם מציג את השאלה על ידי דוגמה: אם ישאל השואל, זה האיש – ידע בו הבורא אם יהיה צדיק או רשע? אם תאמר ידע – מוכרח האיש להיות את מה שידע הבורא. אם תאמר לא ידע אלוהים – פגיעה בחומות האמונה.

לפי ליבוביץ' הרמב"ם לא רואה בסוגיה זו תכלית כשלעצמה. הרמב"ם נזהר מלהדביק תארים אנושיים של ידיעה לאלוהים ואף מוצא בכך במידה מסוימת בעיה אמונית עם ריח של עבודה זרה. הפתרון לפי הרמב"ם הוא על דרך השלילה, הוא גורס שבעצם מדובר כאן על קונפליקט מדומה. הקונפליקט נוצר מעירוב בין מושג אותו אנו מבינים, היינו הידיעה האנושית (ידיעת המציאות בעבר ובהווה) לבין מושג עליו אין לנו היגדים או יכולת הבנה - הידיעה במשמעות האלוהית. בדבר אחד אין ספק – על האדם חובה לבחור בין טוב לרע, זו מהותו וצלם אלוהים שבו.

לסיום מצטט ליבוביץ' מתוך פרשנות הרמב"ם על ספר איוב בשאלת ההשגחה והידיעה גם יחד. "זאת היתה כוונת ספר איוב כולו: שלא תטעה ותבקש בדמיונך שתהיה ידיעתו יתברך ידיעתנו, וכוונתו והנהגתו והשגחתו ככוונתנו והשגחתנו והנהגתנו. וכשידע האדם זה ייקל עליו כל מקרה אשר ייקרהו, ולא יוסיפו לו המקרים שאלות על השם אם הוא יודע או לא יודע, אם הוא משגיח או מזניח, אלא יוסיפו בו אהבה."

מטרת ההרצאה היתה להביא בפנינו את עמדת הרמב"ם וזה אכן נעשה. מבחינתי, תשובת הרמב"ם אינה מספקת ואמשיך ואלמד סוגיה פילוסופית מרתקת זו.AddThis Social Bookmark Button

G. A. Wagner - Marathoninterview

Hoe zal het gaan als een top-industrieel en een man met conservatieve politieke opvattingen anno 1990 bij een marathoninterview van de VPRO verschijnt? Zal de gast schuchter en defensief zijn? Zal de ondervrager geforceerd kritisch zijn? Of overmatig beleefd? De mix lijkt ongelukkig en bij voorbaat te vol van spanningen om te kunnen slagen.

Het was nog vrijdag de dertiende ook! Op 13 juli 1990 kwam voormalig president-directeur van Shell, Gerrit Wagner naar Het Gebouw om vijf uur lang door Ronald van den Boogaard geinterviewd te worden. Ik heb ademloos zitten luisteren. Vijf uur is lang, niet in de laatste plaats voor de gast en de interviewer, maar ook vijf uur lang naar een podcast luisteren is geen kleinigheid. Ik heb zelden een marathoninterview in een stuk afgeluisterd. Het enige andere voorbeeld is het gesprek met Jan Wolkers.

Er zit een heel degelijke opbouw in het gesprek. Eerst is het ontspannen en informatief; we leren Wagner kennen. Pas dan, heel geleidelijk begint Van den Boogaard steeds kritischer vragen te stellen. Hij is heel erg goed voorbereid en dat helpt, maar wat nog meer helpt is dat de gast de vragen niet uit de weg gaat. Hij is zo openhartig als hij zijn kan, tot aan de grens van het noemen van namen. Geen personen, geen bedrijven, geen landen worden met name genoemd, als dat volgens Wagner niet gepast is. Het had de details wat pikanter kunnen, maken, maar het doet in het geheel geen afbreuk aan de belangwekkendheid van het gesprek.

De werkwijze van Shell komt aan de orde, waarbij omstandig wordt ingegaan op de vraag of het bedrijf nu wel of niet in Zuid-Afrika moet blijven en waarom. Verder komen Wagners bemoeienissen met het regeringsbeleid aan de orde. Van de open brief in 1976 tot en met de commissies Wagner begin jaren tachtig. Hoe zakelijk en beargumenteerd Wagner ook is, hij windt zich ook op. Vooral over moraliserende praatjes over wat een bedrijf wel en niet mag doen, gebrek aan economisch inzicht en beleid en Den Uyl. Een intelligente man, een goed econoom, maar een die zijn verstand heeft laten verduisteren door de ideologie en daardoor niet meer aanspreekbaar was. Aldus G. A. Wagner. En er is nog zoveel meer... luister, luister.

Meer marathoninterviews:
Rijk de Gooyer,
Hans Galjaard,
Bert ter Schegget,
De Gaay Fortman,
Ina Muller-Van Ast,
Albert Helman,
Lea Dasberg,
Rudi Kross,
Jan Wolkers (warm aanbevolen).


AddThis Social Bookmark Button