Sunday, March 9, 2008

Stalingrad - OVT

1943. Later gaan we het nog over de Boerenpartij hebben. Professor Wesseling is in de studio om over zijn boek te spreken, evenals Herman Pleij, maar in het kader van In Europa werd bij OVT vorige week over Stalingrad gesproken. Wat is er meer dan een verhaal van overschatting en onderschatting?

We wisten al dat de Duitsers hun hand overspeelden. Voor wie het boek van Mak gelezen heeft (en vele anderen naar ik aanneem) is ook bekend dat Hitler de feiten niet onder ogen wilde zien. OVT laat een radiofragment uit December 1942 horen van de Nederlandse gelijkgeschakelede radio. In schallende termen wordt over een overwinning van het 'Germaanse Zwaard' gesproken. Die taal is zo bombastisch dat de presentator het niet beter kan nazeggen dan "Duitse Zwaard".

Militair-historicus Wim Klinkert en de oud-Rusland correspondent Alexander Münninghoff zitten als gasten in de studio en maken duidelijk hoe de soviets deze oorlog wonnen. Wat er niet aan de orde komt, of nauwelijks, is hoe de Duitser deze slag verloren, want behalve te weinig tanks is er misschien wel meer te zeggen. De Russen, zo wordt uitgelegd, hadden zoveel tanks dankzij hun industrieel vermogen en de simpele beslissing om maar twee types te produceren. Ze kwamen tot meer dan tweeduizend stuks per maand, terwijl Hitler duizend al voor onmogelijk hield.

Zoals gezegd, er is nog veel meer te genieten op deze podcast. Het blijft een feest, iedere week.

Eerdere besprekingen van OVT in dit blog:
1936 - Spanje,
1938 - Hitler en Holocaust,
1939 - Patriotten tot landverraders,
1940 - Heesters, Petain, Leopold achteraf,
1941 - Handlangers.

AddThis Social Bookmark Button

No comments: