Friday, May 7, 2010

Ersatz TV on huge cranes

For some time I began to think that the innovative German Vodcast Ersatz-TV had phased out. This may still be the case even though there was a new issue quite suddenly. It was a one subject issue about cranes, caterpillars and other digging machines great and small, but mostly great. It went with good camera work and good text, but without Annik and Herr Moose and so we are still waiting for the real Ersatz to continue...More Ersatz TV:
Ersatz on swarm robotics, light art and the confusing sizes of mass produced men's suits,
Electronics, then and now,
The last before Summer break,
Ersatz TV from the Underground,
The way of the plants.

Ik ben een geraffineerde vrouw - Naema Tahir

In de laatste aflevering van KRO's voor 1 nacht was de schrijfster Naema Tahir te gast. Tahir die in Engeland geboren is uit Pakistaanse ouders en die behalve in Engeland en Pakistan, ook onder ander in Nigeria en uiteraard in Nederland heeft gewoond, brengt de thema's van identiteit (Moslima, vrouw) en sexualiteit mee in de uitzending.

Ze vertelt hoe ze haar identiteit gezocht heeft. Van een gesloten puber die haar heil in de Islam zocht, ontwikkelde ze zich tot een vrijgevochten onafhankelijke vrouw voor wie de vrijheid zichzelf te zijn het hoogste goed lijkt. Niettemin is ook dat nog een heel gevecht en de sexualiteit is een van de terreinen waarin ze dat gevecht zich ziet voltrekken. In haar Aletta Jacobslezing pleitte ze voor erkenning van de vrouwelijke sexualiteit en stelde ze dat die anders is dan de mannelijke en dat vrouwen zich niet die mannelijke sexualiteit moeten laten opdringen. Dat lijkt nogal een vage stellingname en Marc Stakenburg confronteert haar dan ook met felle reacties van vrouwen.

Het is niet zo makkelijk om er achter te komen wat ze nu precies bedoelt. Al meer wordt duidelijk als je het interview terughoort dat Martin Simek in 2006 met haar had. De RVU heeft de podcast vrijwel onvindbaar gemaakt en ik heb voor jullie gemak daarom de aflevering met Naema Tahir (met daarin haar eigen woorden: Ik ben een geraffineerde vrouw) in mijn huffduffer feed met Simek interviews gestoken.

Meer KRO's voor 1 nacht:
KRO's voor 1 nacht,
Ab Osterhaus,
Freek de Jonge,
Bennie Jolink,
Henk Spaan.

Meer Martin Simek:
Fabienne - dochter van Lucia de B (RVU),
Mohammed Jabri (RVU),
Nico Frijda (RVU),
Aaf Brandt Corstius (Elsevier),
Freek de Jonge (Elsevier).