Thursday, November 12, 2009

KRO's Voor 1 Nacht

KRO's voor 1 nacht, het interviewprogramma met Marc Stakenburg wordt gedragen door de gasten. Stakenburg beheerst de tachniek van het interviewen wel, maar Voor 1 Nacht als programma is kennelijk bedoeld om het gezellig te houden. De toon van de ondervraging neigt naar vrijblijvend. De gast krijgt de kans zichzelf te etalerenen de programmamakers proberen dat portret niet veel verder te sturen dan naar wat de meest gemiddelde luisteraar ongeveer had te weten willen komen.

Kortom, ik ga er nooit eens voor zitten om heel schokkende feiten te weten te komen, of om een spannend gesprek aan te horen. Dan selecteer ik de gasten van wie ik wat meer had willen weten en zo luisterde ik de afgelopen weken naar interviews met Frank Snoeks, Ilja Pfeiffer en Cox Habbema. En in die volgorde zou ik ze willen aanbevelen - van minst naar meest interessant.

Met Frank Snoeks is het gesprek het meest gezapig. Stakenburgs voor de hand liggende vragen krijgen obligate en politiek correcte antwoorden. Bij Pfeiffer spettert het al wat meer. Heeft de dichter iets laatdunkends over Amsterdam ten faveure van Leiden gesuggereerd? Stakenburg werpt zich dan even op als liefhebber van de hoofdstad, maar laat het duel al snel varen. Dan drijft het programma alleen nog op de onverwachte stipulaties van Pfeiffer. Alleen bij Habbema gebeurt nog iets meer. Ze laat haar irritatie over de open deur vragen van Marc Stakenburg en doet haar uiterste best om iets meer te zeggen dan het obligate. Bij haar zit je aan de uitzending gekluisterd en wil je alles over haar ervaringen in de DDR horen, omdat het nergens voor de hand ligt wat ze gaat zeggen.

Meer KRO's voor 1 nacht:
Ab Osterhaus,
Freek de Jonge,
Bennie Jolink,
Henk Spaan,
Maarten Ducrot.

No comments: