Sunday, August 19, 2007

Simek bij Sickesz

Is mevrouw Sickesz een kwakzalver? Ik heb eerder geschreven van wel. Ik kreeg gelegenheid om die gedachte te toetsen doordat ze geinterviewd werd door Martin Simek. Hijzelf begint de uitzending met te vertellen dat hij bevooroordeeld is, omdat hij zo goed geholpen werd door een leerling van mevrouw Sickesz. We beginnen dus allebei met een vooroordeel, zij het het tegenovergestelde.

Later in de uitzending mag regisseur Gijs Groenteman meepraten, maar ook die blijkt bevooroordeeld te zijn. En zoals zo vaak, van vooroordelen kom je niet gemakkelijk af. Daar waar Simek en Groenteman een zekere adoratie voor de oude mevrouw blijven houden, ga ik door de grond van opgestapelde ergernis. Ik heb nog geprobeerd om het wetenschappelijk gehalte van haar artikelen over de orthomanuele geneeskunde (OMG) te peilen, maar dat is gewoon mijn vakgebied niet. We gaan daarom af op wat ze in de podcast gezegd heeft.

In de podcast gaat het even over de OMG, maar dan vooral in een sfeer waarin de uitgangspunten van deze therapie volkomen vanzelfsprekend zijn en de gevestigde medische orde totaal belachelijk naief is; 'daar kijken ze helemaal niet naar.' Waar het in veel sterkere mate over gaat is Mayita (Maria) Sickesz' spirituele ervaring en overtuiging. Ook daar is de sfeer er een waarin haar ervaringen en inzichten volkomen vanzelfsprekend zijn en daardoor kritiekloos over de luisteraar uitgestort worden. Met pregnante en passants als 'en de big bang, daar is natuurlijk ook helemaal niets van waar'.

Voor Simek is ze oprecht. Ik denk dat ze misschien oprecht is, maar daarmee dan ook een beetje gek. Gek in die zin dat ze haar eigen kronkels veel te serieus neemt en a priori stelt boven wat gevestigde inzichten zijn. Misschien goed voor een stevige persoonlijkheid, maar als je het allemaal op een rijtje zet, wel een onafgebroken reeks van zeer boude beweringen die volstrekt oncontroleerbaar zijn. Met een ding kan ik het eens zijn: ze is inderdaad een mystica. En een mystica is veel eerder een kwakzalver dan een oprechte arts. Daar kunnen een paar artikelen niet veel aan veranderen.