Saturday, August 14, 2010

Ger van Elk - Marathon Interview

Het Marathon Interview van de VPRO is niet alleen op de radio te beluisteren in de zomer, ook de podcast heeft juist in de zomer nieuwe input gekregen. Naast oude interviews uit het rijke verleden, nieuwe interviews die zojuist op radio 6 te beluisteren zijn geweest. (feed)

Een van die recente interviews vond plaats op 7 Juli. Anton de Goede ging in gesprek met beeldend kunstenaar Ger van Elk. Voor het eerst begreep ik wat precies conceptuele kunst is. Ik ben voldoende snob om te proberen wat kunst heet als zodanig te begrijpen, maar kan het evenmin laten om mijn schouders op te halen bij produkten zoals die van Van Elk. Een opgewreven vloer? Een blokje hout dat wit is geverfd (weliswaar op een schip in de IJszee)? Dan krijg ook ik het gevoel dat de kunstenaar zich er met een Jantje van Leiden van af maakt en wegkomt door een handig excuus uit de duim te zuigen.

In het interview probeert Van Elk op geen enkel moment om je te overtuigen van zijn verhaal. Evenmin probeert hij te behagen. Hij spreekt gewoon, hij toont zijn manier van denken en kijken en voor je het weet ga je erin mee. Ik vond het een fascinerende reis, mee te kijken met de onconventionele blik van Van Elk, mee te denken met de visie van Van Elk en zodoende de interne logica te ontdekken. En dat is dan conceptuele beeldende kunst: het idee van de kunstenaar uitgewerkt in een visueel produkt. Vervolgens is het dan ook iets makkelijker om de omgekeerde weg te bewandelen en afgaande op het kunstvoorwerp en het idee te ontdekken.

Meer Het Marathon Interview:
Ileana Melita,
VPRO's Marathon Interview,
Hans Galjaard,
Bert ter Schegget,
Lea Dasberg.