Thursday, February 5, 2009

August von Mackensen - veertien achttien recensie

Er is een toegevoegde waarde van de wijze waarop de podcast Veertien Achttien de eerste wereldoorlog in kaart brengt. Soms kan het wat versnipperd lijken, maar door elke week een biografie te geven van een van de vele hoofdrolspelers, komt de oorlog in zijn historisch perspectief te staan, net als de oorlog zelf, begint elke biografie ver voor de schoten van Gavrilo Prinzip en gaat vaak nog verder na de verdragen van Versailles.

Zo kan je in elke biografie niet alleen een klein aspectje van de grote oorlog ontdekken, maar ook de verhalen die tot de oorlog geleid hebben en waar de oorlog weer toe geleid heeft. In de biografie van August von Mackensen, komt dat ook weer sterk naar voren. Von Mackensen draagt het tweede rijk in zich mee, als voormalig helper van Bismarck, als officier uit Pruisen en aan het einde, als hij al 95 is, wordt hij gefeteerd door Hitler. Evenals deze individuele Duitser is Duitsland in de oorlog ingeklemd tussen Bismarck en Hitler, tussen de Duitse eenwording en plotse dominante aanwezigheid in de Europese machtspolitiek en afgleiding naar het Nazisme.

Een uiterst curieus element in het verhaal van de Pruisische August is een legende dat alles van een verzinsel heeft en presentator Tom Tacken kan er ook niet veel meer mee dan het zijdelings noemen. Er zou een persoonsverwisseling hebben plaatsgevonden en Von Mackensen zou eigenlijk een Schot zijn met een tweede leven. Is dit nou een dwaze associatie omdat de achternaam met Mac- begint? Wie heeft dit verzonnen, de Britten? Is er misschien een vader van de gedachte, de wens dat grote officieren eigenlijk Britten zijn? Nou ja, het blijft een zijspoor.

Meer Veertien Achttien:
Franz Hipper,
Enver Pasha,
Veertien Achttien premium,
Hindenburg,
Oskar Potiorek.

AddThis Social Bookmark Button