Monday, September 28, 2009

Whalen / Rohrbough - NBIH

Somehow I have managed to keep up with the production schedule of New Books in History and in the same week listen to both a new and an old issue from this eminent podcast series.

The latest episode, an interview with Brett Whalen, takes us much further back than what we usually get in NBIH: to the age of the Crusades. The need for Crusades was connected with the eschatology notion that the word of Christ needed to be known onto the whole world and that Jerusalem better be in the hands of the Christians. What was it that only by the tenth century these ideas became so convincing that they could trigger an age of Crusades? Whalen takes us into the logic of the Crusades and in the process also shows how this crusading idea never died. Gives new thoughts on George W. Bush's use of the word Crusade in the context of the War against Terror.

For the older episode I simply went to the beginning of the feed and took the oldest issue: an interview with Malcolm Rohrbough. With Rohrbough, Marshal Poe speaks about the trans-Appalachian frontier. Rohrbough is said to be the one who has written the 'definitive story' on this issue. This is basically the effort to take the history of the western frontier from its earliest point and try to tell it as one from the beginning.

More NBIH:
Confronting the bomb,
Henry Hudson's fatal journey,
Substance abuse in the midwest,
How could they continue - NBIH on WW1 soldiers,
After slavery was abolished.

Oude Hoorspelen - Huffduffer feed

Dankzij een artikel op het blog van Ronald van den Boogaard, kwam ik terecht op een webpagina van de radiomaker Gerrit Kalsbeek, waar hij door middel van playertjes een aantal oude hoorspelen beluisterbaar heeft neergezet. Het gaat om drama's die in de jaren vijftig en zestig werden geschreven en rond die tijd ook zijn uitgezonden.

Ik heb ze nog niet allemaal gehoord, maar die waar ik aan heb kunnen snuffelen zijn om uiteenlopende redenen zeer de moeite waard. Neem bijvoorbeeld De Korawa Expeditie. Dat is een hoorspel dat voelbaar oubollig is in zijn totaal verouderde weergave van de romance tussen de man en de vrouw in het verhaal en door de koude oorlog atmosfeer waarin het is neergezet. Maar die oubolligheid is nou juist ook de charme. Voeg daarbij een verrassend element. Zonder dat ik teveel wil weggeven over de plot, het gaat ten slotte om een thriller, is wel op te merken dat in het verhaal een motief van klimaatverandering gepaard gaand aan een stijgende waterspiegel meespeelt. Dat is toch iets voor een stuk dat in 1967 geschreven is, buitengewoon visionair.

Om kort te gaan, het is meer dan de moeite waard om hier eens naar te gaan luisteren, maar waarom on-line? Ik heb de herkomst van de geluidsbestanden uit de pagina achterhaald en ben begonnen ze in een Huffduffer feed te zetten. Onder AnneisaMan | Hoorspelen zal ik ze allemaal invoeren (feed). Eventueel andere hoorspelen die ik op het spoor zou komen (hulp is welkom) zal ik aan deze feed eveneens toevoegen.