Monday, April 28, 2008

Hoererij met beleid en politie onder bezetting

Op 27 april heb ik weer eens naar OVT geluisterd. Nadat de serie In Europa zijn mid-eeuwse onderbreking is ingegaan, was ik de draad even kwijt, maar die heb ik nu weer even opgepakt, omdat de onderwerpen me bijzonder aanspraken. In het bijzonder een Amsterdams en een Rotterdams onderwerp - beide met een universeel karakter.

De WallenHet Amsterdams onderwerp is een historische beschouwing op het beleid van de gemeente Amsterdam inzake de prostitutie in het algemeen en op de Wallen in het bijzonder. Wat de aanwezige gasten daar over zeggen (Parool-journalist Paul Arnoldussen en conservator van het Amsterdams Historisch Museum Annemarie de Wildt, auteurs van het boek ‘Liefde te koop: vier eeuwen prostitutie in Amsterdam: zes wandelingen’) komt hierop neer dat de autoriteiten een soort cycliek doorlopen van strengere en mildere aanpak. De verwijdering en het verbod schoof de prostitutie in de loop der eeuwen alleen maar naar andere uithoeken en sloot verdere regulering uit, terwijl een gedoogbeleid weliswaar de regulering mogelijk maakte maar de problemen leek aan te trekken (misschien alleen meer zichtbaar makend). Het huidige meer strikte beleid lijkt daarom in alle opzichten in die op en neer gang (sic) te passen en je zou er alleen al daarom geen grote veranderingen van verwachten. Amsterdam raakt haar hoeren niet kwijt.

Het Rotterdamse onderwerp is naar aanleiding van het proefschrift dat de agent Frank van Riet schreef over de Rotterdams politie in bezettingstijd. Hoewel de man geen begenadigd spreker is, komt toch heel pregnant het beeld naar voren van een halfhartig collaborerend apparaat. In een poging de collaboratie wat in te perken, worden de NSB agenten en andere sympathisanten in een aparte afdeling gestopt. Het effect was averechts, deze ploeg werd er alleen maar effectiever van. Ze is waarschijnlijk zelfs betrokken geweest bij het fusilleren van collega's die verzet hadden gepleegd.

Eerder van OVT op dit blog (in het kader van In Europa):
1943 - Polen,
1943 - Stalingrad,
1941 - Handlangers,
1940 - Heesters, Petain, Leopold achteraf,
1939 - Patriotten tot landverraders.

AddThis Social Bookmark Button