Monday, May 25, 2009

Holocaust - History 1c

UCLA's History 1c, in dealing with modern history has to deal with the Holocaust among others, which is a subject big enough to spend an entire lecture series on. I have seen other general history courses struggle with this. The holocaust cannot be set aside or even briefly mentioned, yet when one begins, in the end, never enough has been said. Professor Lynn Hunt, however, in the one designated lecture (the May 19th lecture), has done an impressive job in capturing all dimensions of the holocaust.

She kicks of with John Cage's piece 4'33" indicating how words fall short and by the end, after a full wordy lecture she makes full circle with John Cage. By then she has described the cultural impact, the philosophical impact (Hannah Arendt!) as well as the historic impact including the statistics. It was the best lecture about the Shoah as part of a general course I have ever heard.

On the subject of the statistics one detail stuck out for me: she presented as a fact that 60% of Dutch Jewry did not survive the Shoah. It is a figure that I have always learned to be much higher (up to 80%). I have mailed her a question about this and hope to be able to report back with an answer.

More History 1c:
Nietzsche in a nutshell,
Industrialization and Italian unification,
History since 1715.

Gelogen over zijn leeftijd - veertien achttien recensie

Aan het eind van de laatste aflevering van Veertien Achttien weet je het niet meer. Ligt in het besproken graf in Poelcappelle nu werkelijk John Condon, of iemand anders? Het zou best iemand anders kunnen zijn, maar feit blijft dat Condon in de oorlog gebleven is. Op de prille leeftijd van 14 jaar.

Natuurlijk werden er geen veertienjarigen geronseld in Kitchener's Army, maar toen er om vrijwilligers werd gevraagd, waren er vele jongens wie de oorlog trok. En zij die te jong waren, probeerden over hun leeftijd te liegen. Verteller Tom Tacken geeft een aantal redenen waarom de jonge Ier Condon in de Grote Oorlog wilde dienen. Het is een verhaal over de Ierse onafhankelijkheidswording. Maar wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat niet alleen Ierse jongens met een leugen aan het front kwamen. Het is ook het verhaal hoe de oorlog trekt.

Condon was wel erg jong. De jongste naar verluid. De leugen kon hem wel in de oorlog krijgen, maar wanneer werd dat eindelijk doorzien? Geen leugen kon hem meer uit de oorlog krijgen en getuige zijn grafzerk (of hij er nu in ligt of niet) toen hij eenmaal dood was, wist men wel heel precies dat hij nog maar veertien was. Zo was deze oorlog, makkelijk begonnen, maar schier onmogelijk om uit te komen.

Meer Veertien Achttien:
Koning George V,
Colmar von der Goltz,
Sir Ian Hamilton,
H.H. Asquith,
Anton Kröller.