Monday, September 21, 2009

Sowing Crisis - Rashid Khalidi

Last week I announced I was going to review a podcast with Rashid Khalidi again. Khalidi was a guest at the University of Chicago and held a lecture under the title Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East. The lecture was recorded and published (also) in the compiled feed of UChannel Podcast.

Khalidi gives a very convincing historic analysis of the dealings of the Cold War opponents in the Middle East, especially the US. The point he makes is that the powers have used the Middle East to wage their war by proxy and that the tragic consequence of the matter has been, and still is today, that in the region radical and extremist elements are enforced and moderates are at a loss. In most recent times, the USSR has been replaced by Iran and still the cold war with the US is waged in Palestine, Lebanon, Egypt, Syria and Jordan.

If you choose to listen to the podcast (you must), be advised to also sit through the question and answer section. Among others there will be informative dialogs about the Israeli lobby in the US and about the democratic powers in the Arab world. Khalidi proves to be a very engaging, sharp and enlightening speaker.

More UChannel Podcast:
Taming Religion - Ian Buruma trilogy,
Averting the disasters of climate change,
Interfaith and Compassion,
Talent is overrated,
Ronald Reagan, a rebel.

Ferdinand I van Bulgarije - Veertien Achttien

De podcast Veertien Achttien (feed) vereist geen grondige voorkennis over de eerste wereldoorlog, maar ik kan me zo voorstellen dat het wel helpt om de themas, de rivaliteiten en de allianties op voorhand te kennen. De podcast gaat weliswaar chronologisch door de oorlog, maar doordat het dit doet in de vorm van korte biografietjes en springt daardoor van front naar front, van land naar land en van thema naar thema.

De grote kracht daarvan is dan weer dat het de doorgewinterede fan soms op een onverwachte plek brangt, zoals deze week. Hoevelen kennen het reilen en zeilen van de Bulgaren in de Grote Oorlog. Er is wel eens gezegd dat de Eerste Wereldoorlog eigenlijk de derde Balkanoorlog had moeten worden en voor de de Bulgaren was ze dat zeker. Tom Tacken vertelt hoe de Bulgaarse Tsaar (van Duitse komaf) pragmatisch kiest om zich aan de Centralen te verbinden en hoe het met zijn verlanglijstjes met betrekking to grond in Servie, Roemenie, Griekenland en zelfs Turkije schuift.

Dat was dan weer een verrassende en informatieve aflevering en ik verheug me nu al op de volgende. Aangekondigd wordt dat het over Rudyard Kipling zal gaan.

Meer Veertien Achttien:
Veertien Achttien in transit,
Pegoud, Grimm - Veertien Achttien,
Emmeline Pankhurst,
Lord Kitchener,
Walther Rathenau.