Wednesday, June 24, 2009

Walther Rathenau - veertien achttien recensie

In de laatste aflevering van Veertien Achttien gaat het over de Duitse industrieel en politicus Walther Rathenau. Natuurlijk wordt bij hem in de eerste plaats gedacht aan de Weimar Republiek waar hij minister van buitenlandse zaken was. En waar hij het slachtoffer werd van een politieke moord.

Rathenau was tijdens de oorlog aangesteld om de Duitse economie aan te passen aan de oorlogstoestand. Podcaster Tom Tacken doet uit de doeken hoe Rathenau op doeltreffende wijze de boel rationaliseert. Daardoor kan er nog jaren doorgevochten worden, terwijl zonder Rathenau Duitsland misschien in 1914 al verslagen was.

Behalve patriot was Rathenau ook joods. Maar net als de Franse premier Leon Blum (over wie ik later vandaag nog meer zal schrijven) speelde zijn joodse identiteit hem toch parten. Hoe verlicht Frankrijk en de Weimar Republiek waren, het antisemitisme achtervolgde en achterhaalde hen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat met de moord op Rathenau de eerste wereldoorlog is afgelopen en de tweede begint.

Meer Veertien Achttien:
Komitas Vardapet,
John Condon,
Koning George V,
Colmar von der Goltz,
Sir Ian Hamilton.

Walther Rathenau in OVT:
1922 - In Europa.

No comments: