Sunday, May 31, 2009

De Armeense Genocide - Veertien Achttien recensie

De podcast Veertien Achttien gaat vergezeld van een nieuwsbrief en daaruit konden we vernemen hoe de maker Tom Tacken ertoe is gekomen om de laatste aflevering van zijn podcast te wijden aan de Armeniër Komitas Vardapet. In het kort is dat omdat hij Aremeens vluchtelingen onder zijn kennissen heeft. Armeniërs die al vele jaren op een verblijfsvergunning in Nederland wachten.

Nog niet zo lang geleden besprak ik op dit blog de podcast New Books in History waarin, ook al naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog, Norman Stone aan het woord komt. In die uitzending zegt hij ondermeer dat de Armeense tragedie van 1915 geen genocide genoemd kan worden. Het lijkt dat hij zich daarmee in een minderheid van historici bevindt. In podcast kan men onder meer History 5 van Berkeley beluisteren waarin door Professor Anderson ruime aandacht aan de Armeniërs besteed wordt en de kwestie dat het om een genocide gaat onderbouwd wordt.

Het kan heel goed dat Tacken dezelfde colleges heeft gevolgd want hij volgt dezelfde lijn als Anderson. En ook hij begint met een citaat van, of all people, Adolf Hitler: 'Wie heeft het vandaag nog over de Armeniërs?' Wat op zijn minst duidelijk is, is dat de Armeniërs opgejaagd werden van huis en haard op een tocht die ze redelijkerwijs niet konden overleven. Effectief was dat een doodvonnis en de Turken deden daar ook niet huichelachtig over, toen althans. Vandaag is dat heel anders. En over de verblijfverblijfsvergunning van de Armeense kennissen van Tacken zal beslist worden door de Turkse Albayrak. Dat is ook wat.

Meer Veertien Achttien:
John Condon,
Koning George V,
Colmar von der Goltz,
Sir Ian Hamilton,
H.H. Asquith.

No comments: