Friday, June 26, 2009

Spaanse Successie Oorlog - Hoor Geschiedenis

Ik kan onmogelijk elke dag over Hoor! Geschiedenis schrijven, maar ik luister wel trouw naar deze dagelijkse podcast. Maker Feico Houweling verzorgt consequent op elke werkdag vijf minuten met vaderlandse geschiedenis, langzaam maar zeker opstomend naar het heden.

Vaderlandse geschiedenis was een vak op de lagere school dat altijd doortrokken was van nationale trots en ook verteller Houweling is in deze serie voelbaar ingenomen met de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat wil zeggen, daar waar het goed gaat en iets bijzonders op te merken valt, zoals bijvoorbeeld zijn perspecitief van Het Plakkaat van Verlating, waarmee de Nederlanders in zijn ogen de tijd ver vooruit zijn. Daar waar de stadhouder of de raadspensionaris niet in staat zijn om van de Republiek een wereldmacht te maken is zijn spijt voelbaar.

Inmiddels is de podcast aangekomen bij het begin van de achttiende eeuw. De Engelsen en de Nederlanders zullen betrokken raken in de Spaanse Successieoorlog (mp3). Dat was tot voor kort een episode uit de geschiedenis waar ik hoegenaamd niets van wist, maar voordat Houweling bij dit conflict aankwam was ik al een luisteraar van Jim Mowatt's podcast Historyzine, die de Spaanse Successieoorlog als centraal onderwerp heeft. Nu zullen we zien wat Houweling er van maakt en of Houweling net als Jim Mowatt de moderne tijd in dit tijdsgewricht laat beginnen.

Meer Hoor! Geschiedenis:
Plakkaat van Verlating,
Willem van Oranje als Bijbelfiguur,
Dagelijks genoegen: hoor! geschiedenis,
Hoor! Geschiedenis - historische podcast recensie.

Historyzine:
The lines of Brabant,
Historyzine at its best,
The battle of Blenheim,
Reliving the War of Spanish Succession,
The year 1703.

No comments: