Tuesday, September 8, 2009

W. F. De Gaay Fortman - Het Marathon Interview

Dezer dagen besteed ik veel aandacht aan VPRO's Het Marathon Interview. Dit is niet alleen doordat de feed vernieuwd is en doordat ik daarbuiten een manier heb gevonden om de niet in de feed voorkomende interviews via Huffduffer als feed af te leveren. De belangrijkste reden blijft toch altijd dat Het Marathon Interview een van de meest uitdagende radio programma's uit de historie is en bij uitstek geschikt om via podcast te beluisteren.

De vernieuwde feed van de VPRO brengt in hoog tempo de interviews uit 1986 - deze week al vier. Daaronder zijn gesprekken met Molly Geertsema en Hugo Claus waar ik niet geweldig warm voor liep en een gesprek met Diepenhorst dat ik momenteel een tweede kans geef. Waar ik destijds (toen de oude feed hem bracht) wel veel plezier aan heb beleefd was de aflevering met De Gaay Fortman, waarover ik eerder het volgende schreef:

Het valt meteen op dat de interviewer John Jansen van Galen de eminentie tutoyeert, terwijl De Gaay er juist een punt van maakt dat men tegenwoordig (let wel, het is 1986) te informeel is. Hij heeft het over de voornamencultuur en zet zich er nadrukkelijk tegen af. Hij slaagt erin om dat op een respectabele manier te doen. Er spreekt geen overdadige hang naar vormelijkheid uit, maar een behoefte aan zakelijkheid. En het scheiden van zakelijk en prive.

Hoe zit het dan met Jansen van Galen? In het tweede uur wordt uitgelegd dat de twee heren elkaar al geruime tijd kennen en dat De Gaay het 'tutoyement' gevraagd heeft. Kortom, de oude Gaay, hoewel hem het conservatisme niet ontzegd kan worden, laat zich ook van zijn vooruitstrevende kant zien. Het resultaat is van een waardigheid die mij wel kan bekoren.

Meer Marathon Interviews:
Freek de Jonge,
Het Marathon Interview - vernieuwde VPRO podcast,
Karel van het Reve,
Jan Montyn,
Arthur Japin, Johannes van Dam.

Marathon Interviews via mijn Huffduffer:
Arie Kleywegt,
Herman Bianchi.

No comments: