Tuesday, September 15, 2009

Henk Hofland, Herman Bianchi - Het Marathon Interview

Nog twee marathon interviews die ik er deze week tussendoor gepropt heb, zijn Ischa Meijer's gesprek met Henk Hofland uit 1986 (in de offciele feed) en Ger Jochem's marathon interview met Herman Bianchi uit 1992 (in mijn Huffduffer feed).

Van Hofland heb ik enorm genoten. Dat wil zeggen, van Hofland en Meijer samen, want niet alleen is Hofland fascinerend om naar te luisteren, maar Meijer is ook lekker op dreef als interviewer. Op allerlei manieren draait het gesprek rondom journalistiek, waarbij het persoonlijk aspect aan de orde komt, net zo zeer als het maatschappelijke. Met de uitspraak dat de verzorgingsstaat de journalistiek de das om heeft gedaan, kunnen we het gesprek beginnen en behalve dat dat een leuke, provocerende binnenkomer is, blijkt het ook nog haast onopgemerkt een rode draad.

Hofland vertelt over het bombardement op Rotterdam in 1940 en dat doet Bianchi ook, maar verder komt er bij Bianchi vooral veel vertrouwds uit. Ik moet er bij zeggen dat ik bij Bianchi gestudeerd heb en daarom zijn betogen voor de afschaffing van het strafrecht uitentreure heb aangehoord. Aangezien dit geen main stream, maar wel een heel serieus te nemen mening is, is het voor de argeloze luisteraar zeer aan te bevelen om Bianchi te horen. Ik voor mij ken de argumenten al, en wind mij er haast over op hoe onscherp Bianchi ze uitdrukt. Lag zijn hart er na het emeritaat niet meer in? Of was zijn mening altijd al zo sjabloonmatig? Hoe dan ook, vermeld dient ook te worden dat Ger Jochems hier een voortreffelijk interviewer is.

Meer Het Marathon Interview:
Diepenhorst en andere politici,
W.F. de Gaay Fortman,
Freek de Jonge,
Het Marathon Interview - vernieuwde VPRO podcast,
Karel van het Reve.

Meer Marathon Interviews via Huffduffer:
Arie Kleywegt.

No comments: